Chào mừng ngày “Truyền thống dân vận của Đảng” (15/10/1930 - 15/10/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 10/04/2019 09:42 Xem với cỡ chữ
Ngày 08/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Quy chế quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong công tác đăng ký doanh nghiệp; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; phối hợp theo dõi, giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh hoạt động ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Quy chế này được áp đụng đối với các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Trong Quy chế quy định cụ thể gồm 04 Chương, 14 Điều quy định rõ về nội dung phối hợp, cơ chế phối hợp cũng như trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong công tác phối hợp quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

Bên cạnh đó, Quy chế được ban hành nhằm mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Phát hiện và xử lý kịp thời những cơ sở kinh doanh lợi dụng hoạt động kinh doanh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; ngăn chặn, hạn chế những tác động tiêu cực do hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh gây ra cho xã hội; Đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh phát triển phù hợp với quy định của pháp luật.

Công tác phối hợp quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện phải tuân thủ theo các nguyên tắc sau: Đảm bảo sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành; Công tác phối hợp quản lý nhà nước đối với cơ sở kinh doanh phải phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng cơ quan quản lý nhà nước; Công tác phối hợp phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch;  tạo mọi điều kiện và đảm bảo môi trường an ninh, trật tự ổn định để cơ sở kinh doanh hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2019.

File Đính kèm: 1006_QĐ-UBND.pdf1006_QĐ-UBND.pdf

​THẾ PHƯƠNG 
CÁC TIN KHÁC
» Bộ Thông tin và Truyền thông công bố bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) (27/09/2019 08:59)
» Chỉ thị 33/CT-BTTTT về tăng cường biện pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu. (24/09/2019 09:37)
» Quy định về tổ chức phong trào thi đua, bình xét khen thưởng Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông (24/09/2019 08:47)
» Đã có nghị định số 73/2019/NĐ-CP thay thế nghị định số 102/2009/NĐ-CP về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. (09/09/2019 08:03)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (20/08/2019 14:25)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất (20/08/2019 13:45)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất (20/08/2019 11:07)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ra hướng dẫn về hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin có sử dụng ngân sách nhà nước (14/08/2019 13:48)
» Một số quy định mới trong quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (06/08/2019 10:05)
» Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước. (16/07/2019 16:18)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn