Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện.
Cập nhật 12/04/2019 15:38 Xem với cỡ chữ

Ngày 10/4/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 49/QĐ-STTTT Ban hành Danh mục Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện.

Theo Quyết định nêu trên, Danh mục thông tin phải được công khai rộng rãi của Sở Thông tin và Truyền thông bao gồm: Các Văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan đến hoạt động của ngành thông tin và truyền thông; Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị trực thuộc; nội quy, quy chế của cơ quan; Quy hoạch, kế hoạch ngành thông tin và truyền thông;  chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Sở; Dự toán ngân sách nhà nước giao cho Sở; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; Các thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; Thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Danh mục địa chỉ thư điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc; Các tin tức nổi bật về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông; Thông tin về hội nghị, hội thảo, tập huấn, hội thao....của ngành Thông tin và Truyền thông; Thông tin nổi bật về các hoạt động của các tổ chức đoàn thể như Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên; Thông báo của lãnh đạo Sở, phân công công tác trong lãnh đạo Sở; Danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tại Sở; Trình tự, thủ tục; thẩm quyền trong việc cấp phép, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động lĩnh vực Sở phụ trách và Lịch làm việc của lãnh đạo Sở.

Các thông tin Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cung cấp theo yêu cầu, bao gồm: Những thông tin phải được công khai theo quy định nêu trên, nhưng thuộc trường hợp:Thông tin trong thời hạn công khai nhưng chưa được công khai; thông tin hết thời hạn công khai theo quy định của pháp luật; thông tin đang được công khai nhưng vì lý do bất khả kháng người yêu cầu không thể tiếp cận được.

Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình đủ điều kiện cung cấp, bao gồm: Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định việc cung cấp thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật có liên quan mà không cần có sự đồng ý theo quy định nêu trên…

Thông tin liên quan đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người yêu cầu cung cấp thông tin nhưng không thuộc loại thông tin quy định tại Điều 1 và khoản 2 Điều 2 của Quy định này.

Về hình thức công khai thông tin: Danh mục thông tin công khai của SởThông tin và Truyền thông được công khai bằng các hình thức sau: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của SởThông tin và Truyền thông; niêm yết tại trụ sở của Sở Thông tin và Truyền thông; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của Sở Thông tin và Truyền thông. Thời điểm công khai thông tin thuộc danh mục thông tin công khai của SởThông tin và Truyền thông thực hiện theo các quy định pháp luật liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

49.pdfban hanh danh muc thông tin.pdf49.pdf​

T.H

CÁC TIN KHÁC
» Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước. (16/07/2019 16:18)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định về việc thu hồi, sửa đổi Mã bưu chính quốc gia (16/07/2019 09:07)
» Quy định mới về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (12/07/2019 13:23)
» Quy định liên thông trong cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (11/07/2019 10:53)
» Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (11/07/2019 07:14)
» Một số quy định về vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác. (04/07/2019 11:07)
» Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019. (01/07/2019 11:25)
» Ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 (28/06/2019 11:19)
» Một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong tuyển dụng công chức, viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019. (26/06/2019 11:01)
» Đồng Nai công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhân và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (24/06/2019 16:58)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn