Chào mừng ngày “Truyền thống dân vận của Đảng” (15/10/1930 - 15/10/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin địa phương
UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP
Cập nhật 25/04/2019 08:51 Xem với cỡ chữ

Ngày 12/4/2019, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 4067/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính Phủ về tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Phấn đấu cải thiện điểm số, vị trí xếp hạng về cải cách hành chính, môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh; phấn đấu vươn lên nhóm 20 tỉnh thành có điểm só  PCI cao nhất cả nước; Đến hết năm 2019, các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh tiếp tục đạt và vượt so với các chỉ tiêu đã đạt kết quả trong năm 2018; Tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch; tạo thuận lợi nhất để hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo động lực, đột phá và thu hút nhanh nguồn lực đầu tư xã hội vào tỉnh.

Tại Kế hoạch cũng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chung và cụ thể đối với các sở, ban ngành, UBND các huyện, trong đó ngành thông tin và truyền thông được giao các nhiệm vụ cụ thể sau:

Một là, chủ trì tham mưu nâng cao Hạ tầng viễn thông và dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; Tham mưu UBND tỉnh triển khai xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử. Thực hiện hiệu quả mục tiêu phấn đấu là địa phương thuộc nhóm đầu cả nước trong ứng dụng và triển khai chính phủ điện tử đạt hiệu quả;

Hai là, tham mưu các giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực CNTT.

Ba là, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh hợp tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, các kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các hoạt động liên quan đến công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp cận, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện.

Bốn là đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và đánh giá hiệu quả cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang web của sở, ngành, địa phương, nhằm tăng cường tính minh bạch trong tiếp cận thông tin của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, trong tháng 3/2019 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 398/KH-STTTT về Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2020. 

Theo Kế hoạch của Sở đã ban hành, ngoài các nội dung được giao tại Kế hoạch 4067/KH-UBND của UBND tỉnh nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông chủ động thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác như: 

Triển khai dịch vụ công trực tuyến: Thực hiện rà soát, bổ sung cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính còn lại của tỉnh, phấn đấu đến năm 2020, tất cả các thủ tục hành chính của tỉnh Đồng Nai được cung cấp cho người dân và doanh nghiệp trên môi trường mạng ở mức độ 3 và 4. Xây dựng, hoàn thiện chức năng thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, qua ngân hàng và qua các phương tiện thanh toán thông minh khác.

Ứng dụng CNTT theo mô hình một cửa, một cửa liên thông: Hoàn thiện, nâng cấp các chức năng của phần mềm một cửa điện tử eGov để đáp ứng theo yêu cầu thực tiễn. Hoàn chỉnh kết nối liên thông giữa phần mềm một cửa và các phần mềm do Bộ, ngành, các đơn vị, địa phương phát triển. Rà soát, chuẩn hóa phần mềm một cửa điện tử theo Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0); và đáp ứng các yêu cầu tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo điều hành: Hoàn thiện hệ thống giám sát tập trung camera tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh. Cung cấp chữ ký số để xác thực văn bản điện tử theo lộ trình. Triển khai phần mềm số hóa phục vụ công tác lưu trữ dữ liệu, số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Trong công tác Thanh kiểm tra: Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh xử lý chồng chéo, giãm tối đa số lần thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thông tin và truyền thông năm 2019.

Công tác CCHC: thường xuyên tiến hành rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính thực hiện tại đơn vị. Công khai minh bạch thủ tục hành chính, thời gian giải quyết thủ tục hành chính lên trang thông tin điện tử của Sở, trang dịch vụ công trực tuyến tập trung của tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của Sở.

Kế hoạch

KH 4607.UBND.2019.pdfKH398.STTTT.2019.pdfKH398.STTTT.2019.pdf

KN 

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn