Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về chế độ làm việc của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai.
Cập nhật 29/04/2019 11:56 Xem với cỡ chữ

Ngày 23/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/QĐ-UBND ban hành Quy chế về chế độ làm việc của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, ngày 02/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 967/QĐ-UBND kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh. Theo đó, Trưởng ban Ban chỉ đạo là Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thành viên Ban chỉ đạo là Chánh Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và Sở Tài chính.

Theo Quy chế, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai được thành lập để tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sở Thông tin và Truyền thông với vai trò Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh có nhiệm vụ trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện thực hiện trên địa bàn tỉnh đối với một số nội dung cụ thể như: Xây dựng, triển khai Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh, tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm một cửa, kết nối chia sẻ dữ liệu các phần mềm liên quan giữa trung ương và địa phương và các tiện ích phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Cập nhật quy trình, lưu đồ thủ tục hành chính cấp sở, cấp huyện, cấp xã và kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị, địa phương trên phần mềm một cửa eGov và công dịch vụ công trực tuyến tập trung của tỉnh. Ngoài ra, có trách nhiệm trực tiếp quản lý Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng dịch vụ công. Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử.

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo. Quy định chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ban Chỉ ​đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo…

Quyết định ban hành Quy chế về chế độ làm việc của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/4/2019 và thay thế Quyết định số 223/QĐ-BCĐ ngày 31/12/2014 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính về ban hành Quy chế về chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai.
T.H 
CÁC TIN KHÁC
» Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước. (16/07/2019 16:18)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định về việc thu hồi, sửa đổi Mã bưu chính quốc gia (16/07/2019 09:07)
» Quy định mới về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (12/07/2019 13:23)
» Quy định liên thông trong cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (11/07/2019 10:53)
» Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (11/07/2019 07:14)
» Một số quy định về vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác. (04/07/2019 11:07)
» Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019. (01/07/2019 11:25)
» Ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 (28/06/2019 11:19)
» Một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong tuyển dụng công chức, viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019. (26/06/2019 11:01)
» Đồng Nai công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhân và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (24/06/2019 16:58)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn