Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đông Nai
Cập nhật 07/05/2019 13:46 Xem với cỡ chữ

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Nai về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin vừa được ban hành ngày 24/4/2019 tại Quyết định số 47/QĐ-BCĐ.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện, đồng thời tham mưu xử lý, chấn chỉnh sai phạm, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực hiện Đề án và trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; Kế hoạch số 150-KKH/TU ngày 25/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp là trưởng Ban Chỉ đạo 151 tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai là Phó Trưởng ban Thường trực phụ trách công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Sở Lao động Thương binh và Xã hội là Phó Trưởng ban Thường trực về xác định danh tính. Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, Đài PT-TH Đồng Nai.

Quy chế quy định rõ nguyên tắc làm việc, chế độ hội họp, quan hệ công tác, trách nhiệm các thành viên  Ban Chỉ đạo… Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo, đài thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh; Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh, các hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Nai; Giúp Trưởng ban theo dõi và hướng dẫn huyện Trảng Bom trong quá trình thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đính kèm: Quychebanchidao515.pdfQuychebanchidao515.pdf

 

L.L​

CÁC TIN KHÁC
» Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước. (16/07/2019 16:18)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định về việc thu hồi, sửa đổi Mã bưu chính quốc gia (16/07/2019 09:07)
» Quy định mới về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (12/07/2019 13:23)
» Quy định liên thông trong cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (11/07/2019 10:53)
» Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (11/07/2019 07:14)
» Một số quy định về vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác. (04/07/2019 11:07)
» Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019. (01/07/2019 11:25)
» Ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 (28/06/2019 11:19)
» Một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong tuyển dụng công chức, viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019. (26/06/2019 11:01)
» Đồng Nai công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhân và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (24/06/2019 16:58)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn