Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.
Cập nhật 10/05/2019 16:20 Xem với cỡ chữ

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí. Thông tư áp dụng đối với các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí; Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/6/2019. 

Theo đó, Thông tư quy định rõ nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí gồm: thông tin chính thức về Việt Nam, thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam, thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam và thông tin giải thích, làm rõ quy định của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại. Đối với việc đăng, phát các nội dung nêu trên phải đảm bảo theo nguyên tắc thông tin đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp lợi ích của đất nước và của nhân dân Việt Nam. Không đăng, phát nội dung thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, hình ảnh Việt Nam, gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước. 

Đối với báo chí đối ngoại, vị trí đăng, phát thông tin về các vấn đề quan trọng của Việt Nam và thế giới trên trang nhất đối với báo in, trang chủ đối với báo điện tử, bản tin thời sự đối với kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại; thời gian chậm nhất là 02 giờ đối với báo điện tử, 5 giờ đối với báo điện tử phải chuyển ngữ, 24 giờ đối với với báo in, phát vào bản tin thời sự kế tiếp đối với kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại. Đăng, phát ở vị trí dễ tiếp cận, vào thời gian sớm nhất đối với thông tin giải thích. Ngôn ngữ được thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

Đối với báo chí, khi phát nội dung thông tin đối ngoại, khuyến khích đăng phát kịp thời, ở vị trí dễ tiếp cận; đăng, phát thông tin về quan điểm của Nhà nước Việt Nam đối với vấn đề trong nước và quốc tế vào thời gian sớm nhất hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đăng, phát tin, bài, chương trình bằng tiếng nước ngoài hoặc phụ đề bằng tiếng nước ngoài để thúc đẩy hiệu quả thông tin đối ngoại. Các đài phát thành, truyền hình địa phương tổ chức phát lại nội dung thông tin đối ngoại đã phát hành trên đài phát thanh truyền hình quốc gia trên cơ sở thỏa thuận giữa các cơ quan báo chí về nhu cầu đăng, phát; cung cấp nội dung thông tin của địa phương để đăng, phát trên báo chí đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ quyền, trách nhiệm của báo chí đối ngoại; Quyền và trách nhiệm của báo chí thực hiện việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại; Trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí; Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Riêng đối với Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí địa phương và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các quy định tại Thông tư… 

T.H

CÁC TIN KHÁC
» Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước. (16/07/2019 16:18)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định về việc thu hồi, sửa đổi Mã bưu chính quốc gia (16/07/2019 09:07)
» Quy định mới về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (12/07/2019 13:23)
» Quy định liên thông trong cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (11/07/2019 10:53)
» Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (11/07/2019 07:14)
» Một số quy định về vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác. (04/07/2019 11:07)
» Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019. (01/07/2019 11:25)
» Ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 (28/06/2019 11:19)
» Một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong tuyển dụng công chức, viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019. (26/06/2019 11:01)
» Đồng Nai công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhân và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (24/06/2019 16:58)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn