Chào mừng ngày “Truyền thống dân vận của Đảng” (15/10/1930 - 15/10/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin địa phương
​Kết quả 3 năm triển khai Thông tư 22/2016/TT-BTTTT về quy chế hoạt động thông tin đối ngoại
Cập nhật 23/05/2019 09:51 Xem với cỡ chữ
ới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý và điều hành thống nhất của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thông tin đối ngoại, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai (tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017). Hàng năm, tỉnh đã xây dựng và ban hành các kế hoạch thông tin đối ngoại hàng năm. Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, các sở, ban, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch hàng năm của đơn vị để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nội dung chỉ đạo các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh được thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, qua nhiều kênh thông tin, gắn kết chặt chẽ với các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, đạt được nhiều kết quả, đóng góp tích cực trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại được quan tâm thực hiện, tỉnh đã tổ chức 07 hội nghị tập huấn, 08 buổi nói chuyện chuyên đề, 12 lớp bồi dưỡng cho hơn 5.000 lượt CBCC-VC, học sinh – sinh viên trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập huấn: tình hình biển Đông và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về biển, đảo; thông tin về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế; kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông, kỹ năng phát ngôn; quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại; Triển khai Quy chế quản lý nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh; CBCC-VC, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam với các nước…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh về Đồng Nai trên các kênh thông tin báo chí ngoài tỉnh: Đa dạng hóa nội dung và phương thức thông tin đối ngoại thông qua hệ thống các cơ quan báo, đài của tỉnh, đài truyền thanh các cấp, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và 68 trang thông tin điện tử, 19 bản tin của các Sở, ban, ngành, địa phương, các ấn phẩm tài liệu không kinh doanh (trung bình 120 ấn phẩm/1 năm)… Cổng Thông tin điện tử tỉnh chú trọng thông tin đối ngoại bằng 4 thứ tiếng (Anh, Hoa, Nhật, Hàn). Phối hợp với TTXVN trong việc cung cấp thông tin 2 chiều; Hợp tác tuyên truyền với nhiều cơ quan báo chí lớn như: Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Báo Công thương, Báo Doanh nhân Việt Nam, Báo Đầu tư để cung cấp thông tin tuyên truyền về môi trường, tiềm năng đầu tư của tỉnh cũng như cơ hội kết nối đầu tư với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh … Hợp tác với Kênh VTC10, VTV4 và kênh VOV5 thực hiện 17 phóng sự tuyên truyền, quảng bá về Đồng Nai.

Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo các cơ quan báo chí, đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cơ sở, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những sự kiện chính trị, xã hội nổi bật của đất nước, của tỉnh. Đối với công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại (đặc biệt tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, phân giới cắm mốc, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức về nhân quyền, nâng cao năng lực cạnh tranh….), tỉnh đã ban hành các kế hoạch: Kế hoạch số 9763/KH-UBND ngày 14/9/2018 tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch 14183/KH-UBND ngày 24/12/2018 truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; tuyên truyền củng cố mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia và ASEAN; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác biên giới, lãnh thổ, ý nghĩa của công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia; những kết quả đạt được trong hội nhập kinh tế quốc tế…

Chủ động đấu tranh, phản bác lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, trái với chủ trương những chính sách của Đảng và Nhà nước: tỉnh chú trọng nắm bắt thông tin trên báo chí, kịp thời định hướng, chỉ đạo xử lý các nội dung báo chí phản ánh chưa khách quan. Các cơ quan hành chính nhà nước chủ động nắm bắt thông tin, trao đổi nắm bắt thông tin kịp thời cho báo chí. Tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí bằng các hình thức: trả lời phỏng vấn, họp báo, ban hành văn bản đề nghị cải chính thông tin sai sự thật, thông tin trên trang thông tin điện tử…

Các cơ quan báo chí trong tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin và quan điểm sai trái, âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch gắn với các sự kiện nổi bật. Đặc biệt, trong năm 2017, Báo Đồng Nai xây dựng 1 chuyên trang về tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin và quan điểm sai trái, âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch gắn với đăng tải, thông tin các bài viết của các nhà báo chuyên nghiệp, nhà chuyên gia trong đấu tranh phản bác chống mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hiện nay.

Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện lồng ghép các hoạt động thông tin đối ngoại và thông tin đối nội, kết hợp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Các hoạt động về công tác thông tin đối ngoại, giới thiệu quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Nai ra thế giới và trong nước được thực hiện thông qua các chương trình quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương (sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, văn hóa, thủ công, mỹ nghệ….); các chương trình ký kết hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại;  quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương thông qua các lễ hội văn hóa đặc sắc của tỉnh và các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương; tham gia các hội chợ, triển lãm, hội thảo quốc tế, hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư, du lịch, đào tạo, giới thiệu lịch sử văn hóa.

L.L

 ​

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn