Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động chuyên ngành
Công bố Quyết định Thanh tra việc chấp hành pháp luật về viễn thông, internet và truyền hình trả tiền
Cập nhật 28/05/2019 15:15 Xem với cỡ chữ

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai. Ngày 28/5/2019, Đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 8​6/QĐ-STTTT ngày 22/5/2019 của Giám đốc Sở về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về viễn thông, internet và truyền hình trả tiền tại Viễn thông Đồng Nai -Trung tâm kinh doanh VNPT Đồng Nai.

ch.jpg 

Hình ảnh: Trưởng đoàn Thanh tra tiến hành công bố Quyết định 86/QĐ-STTTT ngày 22/5/2019 của Giám đốc Sở TTTT


Thời gian thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra; nội dung thanh tra tập trung đánh giá việc chấp hành pháp luật trong việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ viễn thông, internet, truyền hình trả tiền; việc kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất; việc giải quyết khiếu nại và chấp hành chế độ báo cáo trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đối với Viễn thông Đồng Nai - Trung tâm kinh doanh VNPT Đồng Nai và các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông do Viễn thông Đồng Nai thiết lập, ủy quyền.

Thời kỳ số liệu thanh tra: Từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 30/4/2019. Trong quá trình thanh tra, nếu có vấn đề phát sinh, Đoàn thanh tra có thể xem xét số liệu trước và sau thời kỳ thanh tra.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định và hoạt động thanh tra được giám sát bởi Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

 

hinh anh cong bo.jpg
Hình ảnh: ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở TTTT

phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra​

TC

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn