Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin trong ngành
Kết quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị trên địa tỉnh (giai đoạn 2003-2018).
Cập nhật 29/05/2019 10:59 Xem với cỡ chữ

Ngày 27 tháng 01 năm 2003, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới”. Đến nay, qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW (2003-2018), công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển toàn diện cả về số lượng và chất lượng.

Xác định vai trò, nhiệm vụ quan trọng của mảng sách lý luận chính trị trong việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nhiều năm qua, tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động của Hội đồng Tư vấn Xuất bản tỉnh nhằm giúp UBND tỉnh quản lý, chỉ đạo công tác xuất bản theo đúng định hướng của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Sở Thông tin và Truyền thông với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng thường xuyên chỉ đạo, định hướng Nhà Xuất bản trong việc phát hành các đề tài lý luận chính trị, lịch sử, văn hóa… Do đó, các ấn phẩm lý luận chính trị như sách lịch sử truyền thống cách mạng ở cơ sở, lịch sử hình thành, phát triển của các địa phương, sách về danh nhân văn hóa, tấm gương tiểu biểu trong chiến đấu, lao động, học tập của mọi tầng lớp nhân dân …luôn được ưu tiên thực hiện. Bên cạnh đó, tại các cuộc họp giao ban báo chí định kỳ, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu sách lý luận, chính trị. Sở thường xuyên phối hợp Cục Xuất bản – In – Phát hành tạo điều kiện Nhà Xuất bản, các cơ sở phát hành trên địa bàn tỉnh tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác biên tập, xuất bản, phát hành sách nói chung và sách lý luận nói riêng. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực xuất bản nhằm ngăn chặn việc xuất bản, phát hành sách trái phép và các vi phạm pháp luật về xuất bản cũng thường xuyên thực hiện.

Hiện nay, việc xuất bản sách lý luận, chính trị chủ yếu tập trung ở Nhà Xuất bản Đồng Nai. Các ấn phẩm lý luận chính trị ở Nhà xuất bản Đồng Nai chủ yếu là sách lịch sử truyền thống cách mạng ở cơ sở, lịch sử hình thành, phát triển của các địa phương, đơn vị, ban, ngành trong toàn tỉnh, các sách về các tấm gương trong chiến đấu, lao động, học tập của mọi tầng lớp nhân dân trên nhiều lĩnh vực. Các loại sách được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm nhiều nhất như: Lịch sử đảng của tỉnh, huyện, phường, xã…, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phổ biến chính sách, pháp luật …(Từ năm 2003-2018, Nhà Xuất bản Đồng Nai đã xuất bản và phát hành 300 đầu sách với số lượng 300.000 bản sách lý luận, chính trị). Riêng đối với các cơ sở phát hành trên địa bàn tỉnh, loại hình xuất bản phẩm thuộc thể loại lý luận, chính trị chiếm khoảng 5% trong tổng các xuất bản phẩm phát hành của các cơ sở phát hành.Trong đó, việc phát hành mảng sách lý luận, chính trị chủ yếu tập trung ở Công ty Cổ phần sách Đồng Nai. Một số đầu sách tiêu biểu, phát hành số lượng lớn như các bộ Luật Doanh nghiệp; Bộ Luật Hình Sự; Chính trị luận; "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Các cơ sở phát hành sách còn lại chủ yếu kinh doanh, phát hành các loại sách giáo dục, các sản phẩm văn hoá, văn phòng phẩm, sách tổng hợp… (Từ năm 2003-2018, Các cơ sở phát hành trên địa bàn tỉnh phát hành khoảng 180.000 bản sách lý luận, chính trị).

Cùng với đó, thời gian qua các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền lồng ghép về sách lý luận chính trị. Báo Đồng Nai đã xây dựng chuyên trang “Phóng sự, ký sự” để giới thiệu, thông tin các bài viết đánh giá, phân tích các công trình nghiên cứu, các bộ sách có giá trị của tỉnh. Nhiều bộ sách có giá trị đã được thông tin rộng rãi đến bạn đọc như: Văn miếu Trấn Biên - Hào khí phương Nam; Sáng ngời chất ngọc anh hùng; Địa chí Đồng Nai, Biên Hòa - Đồng Nai xưa và nay, Đồng Nai – Nam Bộ với văn hóa phương Đông, Hỏi đáp về Biên Hòa – Đồng Nai… Việc thông tin, tuyên truyền việc xuất bản sách nói chung và sách lý luận chính trị nói riêng góp phần làm cho cán bộ, đảng viên, bạn đọc quan tâm nhiều hơn đến sách lý luận chính trị cũng như nâng cao nhận thức, quan điểm về công tác xuất bản, phát hành, khai thác, sử dụng sách lý luận chính trị.            

Nhìn chung, công tác xuất bản, phát hành xuất bản phẩm nói chung và công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị nói riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian qua duy trì ổn định. Số lượng xuất bản sách lý luận chính trị do các tác giả Biên Hòa - Đồng Nai biên soạn ngày một tăng, nội dung bám sát những vấn đề thực tiễn xã hội-chính trị của địa phương góp phần tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Đội ngũ làm công tác biên tập, xuất bản, phát hành sách có nhiều cố gắng, trình độ chính trị và nghiệp vụ chuyên môn được nâng cao.  Tuy nhiên, số đề tài sách lý luận chính trị chỉ chiếm trung bình khoảng 7% tổng các đề tài xuất bản, phát hành hàng năm. Cơ cấu sách chưa hợp lý, còn ít sách chuyên đề, sách hướng dẫn thực hành, sách tra cứu, đi sâu tổng kết thực tiễn, giới thiệu các điển hình tiên tiến; các đầu sách về đấu tranh chống tiêu cực, bác bỏ các quan điểm sai trái còn hạn chế…

T.H

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai