Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin trong ngành
Kế hoạch phát triển thông tin tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Cập nhật 29/05/2019 11:16 Xem với cỡ chữ

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển thông tin tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Kế hoạch ban hành nhằm phát huy hiệu quả các loại hình thông tin phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, phù hợp xu thế phát triển khoa học và công nghệ, thông tin, truyền thông thế giới, đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của nhân dân, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngang tầm khả năng và trình độ phát triển thông tin của các nước trong khu vực và thế giới; đảm bảo cơ cấu, quy mô hợp lý. Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ các loại hình thông tin, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại; thông tin phải chính xác, chủ động, kịp thời, làm tốt việc dự báo, định hướng, phát triển xã hội, bảo đảm tính tích cực, tính giáo dục, tính Nhân văn, tính phản biện và tính chiến đấu, phù hợp với lợi ích của đất nước và nhân dân. Khắc phục tình trạng thông tin thiếu cân đối, đảm bảo sự đồng đều về phân bổ, thu hẹp khoản cách về hưởng thụ thông tin của Nhân dân giữa các vùng, miền. Phát triển hệ thống thông tin tỉnh Đồng Nai phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đảm bảo thống nhất với quy hoạch ngành, lĩnh vực của cả nước.

Mục tiêu đề ra đến năm 2025 đối với báo in và báo điện tử là phấn đấu 100% người dân ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận báo in hoặc báo điện tử phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu; giảm tỷ lệ mất cân đối trong thụ hưởng các sản phẩm báo chí giữa khu vực thành phố, thị xã và các vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa đạt mức 60%/40%; Phát triển Báo Đồng Nai trên cơ sở sáp nhập Báo Lao động Đồng Nai vào Báo Đồng Nai; xây dựng và vận hành Báo Đồng Nai điện tử theo mô hình tòa soạn hội tụ phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới. Đẩy mạnh phát hành số lượng báo in với mục tiêu đặt ra là trên 10.000 tờ/kỳ báo;  Xây dựng Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai trở thành diễn đàn văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp, một kênh thông tin đáng tin cậy của bạn đọc địa phương và cả nước về lĩnh vực văn học - nghệ thuật. Tiếp tục phát huy thế mạnh của thể loại tạp chí văn nghệ trong việc phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với báo nói, báo hình là Phát triển Đài Phát thanh- Truyền hình Đồng Nai trở thành một Đài mạnh trong cả nước về chất lượng nội dung, số lượng kênh, năng lực sản xuất chương trình, chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và trang thiết bị sản xuất chương trình, năng lực tài chính; tăng thêm 01 kênh phát thanh Giao thông - Môi trường - Đô thị; 05 kênh truyền hình với tổng thời lượng đạt 120 giờ/ngày (tăng 01 kênh so với năm 2015); thực hiện chuyển đổi chất lượng phát hình từ chuẩn SDTV sang chuẩn HDTV cho toàn bộ các kênh truyền hình do Đài sản xuất; hầu hết người dân được xem truyền hình, trong đó 75% số hộ gia đình  sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền; Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai tự sản xuất trên 50% tổng thời lượng chương trình phát sóng; hạn chế tăng số lượng, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng nhóm nguồn nhân lực có trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Lĩnh vực thông tin điện tử 100% cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị trực thuộc sử dụng trang thông tin điện tử và mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người dân về việc thực hiện quản lý nhà nước của ngành của địa phương; 100% các trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng internet đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nội dung thông tin, xác thực người dung; 100% các % các cơ quan hành chính nhà nước có trang thông tin điện tử thích ứng với các thiết bị, di động dễ dàng tra cứu, kết nối với các dịch vụ do Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước cung ứng; 100% các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của các Sở, ban ngành các đơn vị trực thuộc được áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thông tin, an toàn thông tin; 100% các trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh cung cấp các thông tin cần thiết về cơ quan, tổ chức trên trang chủ theo quy định của pháp luậ.

Đối với Xuất bản Duy trì nhịp độ tăng trưởng về số lượng xuất bản, ổn định sách in truyền thống và hướng đến xuất bản sách điện tử; xuất bản đạt 3,5 triệu bản, tương đương 0,9 bản/người/năm.

Về Thông tin cơ sở tăng thời lượng tiếp âm các chương trình thời sự và các chuyên đề liên quan trực tiếp đến địa phương của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa. Đảm bảo, đến năm 2025 đạt 50 - 65phút/ngày; đẩy mạnh xây dựng và phát sóng bản tin địa phương đến năm 2025 phát sóng 3 buổi/ngày, thời lượng phát sóng đạt 40 - 60 phút/ngày; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, dịch vụ viễn thông, internet để đổi mới cách thức thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; đầu tư, phát triển hệ thống truyền thanh ở các xã để tuyên truyền, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân.

Ngoài mục tiêu đến năm 2015 Kế hoạch đề ra, tầm nhìn đến năm 2030 của các lĩnh vực trên cũng được phát huy và duy trì, nâng cao hơn nữa kết quả đã đạt được của năm 2025.

Đề đạt được những mục tiêu trên, Kế hoạch đã xây dựng một số một số giải pháp cụ thể: Giải pháp về cơ chế, chính sách; giải pháp về bộ máy, nguồn nhân lực;giải pháp về tài chính;giải pháp về khoa học và công nghệ;giải pháp về nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin;giải pháp về hợp tác quốc tế.

Theo Kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ hướng dẫn cơ chế, chính sách, pháp luật tạo điều kiện cho các loại hình thông tin phát triển;phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng,hoàn thiện cơ chế phối hợp trong hoạt động quản lý báo chí, xuất bản; chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND các huyện thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển thông tin;đồng thời, định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo trong giao ban báo chí định kỳ đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, báo Đồng Nai, Nhà Xuất bản Đồng Nai xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.
T. Vy
CÁC TIN KHÁC
» Hướng dẫn tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (11/08/2020 22:08)
» Cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (01/08/2020 18:11)
» Thông báo đăng ký tham dự Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ 24 năm 2020 tại tỉnh Hải Dương (29/07/2020 13:31)
» Đào tạo, hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. (23/07/2020 15:14)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định về việc quy định biểu mẫu các chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông (20/07/2020 09:42)
» Tập huấn kiểm soát thủ tục hành chính cơ chế một cửa – một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (26/06/2020 14:23)
» Họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng việt nam (19/06/2020 07:43)
» Triển khai giải pháp để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2020 (18/06/2020 20:48)
» Hội nghị triển khai nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của chính phủ và quyết định số 458/QЬ¬-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ (16/06/2020 22:03)
» Đào tạo 100 chuyên gia chính phủ điện tử (13/06/2020 20:56)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai