Chào mừng ngày “Truyền thống dân vận của Đảng” (15/10/1930 - 15/10/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai.
Cập nhật 06/06/2019 09:35 Xem với cỡ chữ

Ngày 05/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1702/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định là danh mục các thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung 8 thủ tục hành chính cấp tỉnh, bao gồm Thủ tục hành chính cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (thuộc lĩnh vực Xuất bản In và Phát hành);  Thủ tục hành chính cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (thuộc lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử); Cấp giấy phép bưu chính; Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được; Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính và Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (thuộc lĩnh vực Bưu chính).

Bãi bỏ một thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc lĩnh vực Báo chí đối với thủ tục Phát hành thông cáo báo chí.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/6/2019. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ (thuộc số thứ tự 8 – Mục I), 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (thuộc số thứ tự 2 – Mục II, số thứ tự 4 – Mục III, số thứ tự từ 01 đến 08 – Mục IV) ban hành tại Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; các nội dung khác của  Quyết định số 1842/QĐ-UBND vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Trung tâm hành chính công tỉnh tổ chức niêm yết, công khai các thủ tục hành chính được công bố tại trụ sở làm việc, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật nội dung, quy trình giải quyết thủ tục hành chính lên Phần mềm một cửa điện tử chung của tỉnh.​

1702.pdf1702.pdf

T.H 

CÁC TIN KHÁC
» Bộ Thông tin và Truyền thông công bố bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) (27/09/2019 08:59)
» Chỉ thị 33/CT-BTTTT về tăng cường biện pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu. (24/09/2019 09:37)
» Quy định về tổ chức phong trào thi đua, bình xét khen thưởng Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông (24/09/2019 08:47)
» Đã có nghị định số 73/2019/NĐ-CP thay thế nghị định số 102/2009/NĐ-CP về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. (09/09/2019 08:03)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (20/08/2019 14:25)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất (20/08/2019 13:45)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất (20/08/2019 11:07)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ra hướng dẫn về hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin có sử dụng ngân sách nhà nước (14/08/2019 13:48)
» Một số quy định mới trong quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (06/08/2019 10:05)
» Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước. (16/07/2019 16:18)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn