Chào mừng ngày “Truyền thống dân vận của Đảng” (15/10/1930 - 15/10/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin chỉ đạo điều hành
Đề án Quản lý người sử dụng ma túy, tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
Cập nhật 14/06/2019 14:16 Xem với cỡ chữ

Nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân, gia đình và toàn xã hội để chủ động phòng ngừa và giảm dần tình trạng nghiện ma túy; tạo cơ hội cho người nghiện dễ dàng tiếp cận các hình thức cai nghiện, tăng hiệu quả công tác cai nghiện; hỗ trợ tạo việc làm cho người cai nghiện và người sau cai nghiện, giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 về Đề án Quản lý người sử dụng ma túy, tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Đề án đã đưa ra những mục tiêu cụ thể: 100% người sử dụng ma túy được phát hiện và đưa vào diện theo dõi, quản lý hỗ trợ tại cộng đồng dân cư; cai nghiện, chữa trị, tư vấn giảm tác hại của việc sử dụng ma túy cho 100% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; 100% người nghiện ma túy thuộc diện quản lý sau cai nghiện tham gia các hình thức quản lý, tư vấn, trợ giúp, giám sát được đáp ứng nhu cầu tư vấn học nghề và đào tạo nghề, tư vấn việc làm, hỗ trợ giới thiệu việc làm; giảm ít nhất từ 30% đến 40% số người nghiện ma túy so với hiện nay; phấn đấu đạt 70% số xã, phường, thị trấn, khu dân cư và 90% cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trường học không có tệ nạn ma túy; giảm số người sử dụng ma túy 10%/năm; phát hiện và xử lý tội phạm ma túy tăng từ 5-10%; giảm số người lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy từ 24% xuống còn 10-15%; giảm sự kỳ thị đối với người nghiện ma túy; tăng cơ hội tiếp cận các nguồn lực xã hội cho người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Để đạt được những mục tiêu trên, Đề án đã đưa ra một số giải pháp cụ thể:

Về chính sách: Đảng và chính quyền các cấp tăng cường sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định tầm quan trọng của công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về tuyên truyền, vận động: làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cộng đồng, của bản thân và gia đình người nghiện…

Giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội: tăng cường công tác tấn công, trấn áp tội phạm, các tụ điểm buôn bán, sử dụng ma túy, tạo môi trường trong sạch, hạn chế tối đa các cám dỗ đối tượng tái sử dụng ma túy đối với người đang nghiện và người sau cai nghiện…

Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho Tổ công tác cai nghiện ma túy, cán bộ chuyên trách về tư vấn dự phòng và điều trị nghiện ma túy nắm được các kỹ năng tư vấn, kỹ năng tổ chức, quản lý các hoạt động giúp đỡ người sau cai nghiện.

Phát huy nguồn lực cộng đồng: huy động cộng đồng, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các câu lạc bộ tham gia công tác tuyên truyền; vận động, phát hiện người nghiện ma túy đưa đi cai nghiện tại cộng đồng; quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện.

Hỗ trợ tâm lý - xã hội: thực hiện đồng bộ các hoạt động hỗ trợ về tâm lý, xã hội đối với người nghiện như tư vấn, hỗ trợ sinh hoạt nhóm người sau cai nghiện, dạy nghề, vay vốn, hỗ trợ việc làm, công tác dạy nghề, hỗ trợ việc làm phải dựa trên nhu cầu, khả năng của đối tượng cũng như nhu cầu của thị trường lao động tại địa phương; vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp nhận người sau cai nghiện làm việc, có việc làm ổn định.

Theo nhiệm vụ được phân công tại Đề án, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị các cơ quan báo chí, Đài truyền thanh cấp huyện tuyên truyền các nội dung theo yêu cầu của Đề án.​


​ND


Đính kèm Quyết định số 1648/QĐ-UBND
1648.pdf1648.pdf

 ​

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn