Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin địa phương
Bàn giao Cổng Thông tin điện tử tỉnh về Văn phòng UBND tỉnh
Cập nhật 24/06/2019 10:36 Xem với cỡ chữ

Sáng ngày 20-6, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan bàn về việc chuyển giao Cổng thông tin điện tử tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông về trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 thực hiện trên cơ sở quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, theo các quy định của pháp luật hiện hành và Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện việc chuyển chức năng, nhiệm vụ và nhân sự quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh từ Sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các đại biểu dự họp trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến công tác bàn giao và việc điều chỉnh các văn bản quy phạm trước đó liên quan tới trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai sẽ vận hành theo sự quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kể từ ngày 01/8/2019.

L.L​

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai