Chào mừng ngày “Truyền thống dân vận của Đảng” (15/10/1930 - 15/10/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Ban hành Kế hoạch Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020
Cập nhật 28/06/2019 11:19 Xem với cỡ chữ

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 7106/KH-UBND về việc Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch đã nêu rõ một số nội dung cần thực hiện để đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 như: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích; Đẩy mạnh việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại địa chỉ của tổ chức, cá nhân, kết hợp với mô hình "phi địa giới hành chính"; Hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3 và mức độ 4 tại bộ phận "một cửa" cấp huyện ; Chuyển giao có lộ trình một số TTHC cho Bưu điện thực hiện tại bộ phận "một cửa" Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu theo dõi việc giải quyết TTHC giữa Bưu điện tỉnh với các đơn vị, địa phương.

Thông qua nội dung kế hoạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại của tổ chức, cá nhân; Không ngừng nâng cao chất lượng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích hàng năm tối thiểu đạt 30% số TTHC được công bố thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích; ​ Giảm áp lực công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp trong phục vụ các tổ chức, cá nhân

TD

CÁC TIN KHÁC
» Bộ Thông tin và Truyền thông công bố bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) (27/09/2019 08:59)
» Chỉ thị 33/CT-BTTTT về tăng cường biện pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu. (24/09/2019 09:37)
» Quy định về tổ chức phong trào thi đua, bình xét khen thưởng Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông (24/09/2019 08:47)
» Đã có nghị định số 73/2019/NĐ-CP thay thế nghị định số 102/2009/NĐ-CP về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. (09/09/2019 08:03)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (20/08/2019 14:25)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất (20/08/2019 13:45)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất (20/08/2019 11:07)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ra hướng dẫn về hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin có sử dụng ngân sách nhà nước (14/08/2019 13:48)
» Một số quy định mới trong quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (06/08/2019 10:05)
» Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước. (16/07/2019 16:18)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn