Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất
Cập nhật 20/08/2019 14:25 Xem với cỡ chữ
 

​Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BTTTT Ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất ".

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất (QCVN 34:2019/BTTTT) quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất, bao gồm các quy định kỹ thuật về chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật như: thời gian trễ trung bình, tốc độ tải dữ liệu trung bình, mức chiếm dụng băng thông trung bình cùng các chỉ tiêu chất lượng phục vụ như: độ khả dụng của dịch vụ, thời gian thiết lập dịch vụ, thời gian khắc phục mất kết nối, khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ, hồi âm khiếu nại của khách hàng và dịch vụ trợ giúp khách hàng.

Quy chuẩn được áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất tại Việt Nam và là cơ sở để người sử dụng giám sát chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất của các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có trách nhiệm đảm bảo chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất phù hợp với quy chuẩn này và thực hiện công bố chất lượng dịch vụ viễn thông và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.

Cục Viễn thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai công tác quản lý chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất t theo Quy chuẩn này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2020 thay thế Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất/.

Thông tư: TT08.2019.BTTTT.pdfTT08.2019.BTTTT.pdf

​KN 

CÁC TIN KHÁC
» Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã (29/10/2019 09:38)
» Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quết của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai (23/10/2019 07:43)
» Quy định việc nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học (16/10/2019 14:51)
» Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai (16/10/2019 11:15)
» Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 (07/10/2019 16:47)
» Bộ Thông tin và Truyền thông công bố bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) (27/09/2019 08:59)
» Chỉ thị 33/CT-BTTTT về tăng cường biện pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu. (24/09/2019 09:37)
» Quy định về tổ chức phong trào thi đua, bình xét khen thưởng Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông (24/09/2019 08:47)
» Đã có nghị định số 73/2019/NĐ-CP thay thế nghị định số 102/2009/NĐ-CP về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. (09/09/2019 08:03)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất (20/08/2019 13:45)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn