Chúc mừng năm mới 2018
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
 

 Nhà Xuất bản Đồng Nai

 

1. Thông tin liên hệ:  

- Địa chỉ liên hệ: Số 1953J, đường Nguyễn Ái Quốc, P.Trung Dũng, Tp.Biên Hòa 

- Điện thoại: 061.3946521 – 061.3946519 – 061.3822613

- Fax: 061.3946530

2. Chức năng, nhiệm vụ:  

- NXB Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp có thu tự chủ toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, hoạt động thuộc lĩnh vực Văn hoá - Tư tưởng thông qua việc sản xuất; phổ biến những xuất bản phẩm đến nhiều người, nhiều thành phần trong xã hội để nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần cho nhân dân, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của Người Việt Nam, mở rộng giao lưu văn hoá, phát triển kinh tế xã hội, đấu tranh chống mọi tư tưởng và hành vi làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Xuất bản và phát hành các loại sách về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật, giới thiệu những di sản văn hoá dân tộc, tinh hoa văn hoá thế giới, sách cho thiếu nhi và nhi đồng bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài và được thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh v.v... trên các vật liệu, phương tiện kỹ thuật khác nhau.

- Xuất bản và phát hành các loại văn hoá phẩm bao gồm : Các loại lịch Blốc, lịch tờ (01 và nhiều tờ), lịch để bàn, lịch sổ tay, lịch túi, các loại tranh, ảnh nghệ thuật và các loại văn hoá phẩm khác theo qui định của Nhà nước.

3. Ban Giám đốc Nhà Xuất bản

* Phó giám đốc

- Họ và tên: Bùi Thị Lâm Ngọc  

- Số điện thoại: 061.3825292

- Địa chỉ thư điện tử: ngocbtl@dongnai.gov.vn 

* Phó giám đốc

- Họ và tên: Trương Văn Tuấn

- Số điện thoại: 061.3946521

- Địa chỉ thư điện tử: tuantv@dongnai.gov.vn

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn