Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thống kê chế độ báo cáo
» tổng hợp báo cáo P.VHTT các huyện năm 2018 (06/12/2018 09:51) Tải về
» Tổng hợp báo cáo ĐTT các huyện đến tháng 6.2018 (27/06/2018 16:27) Tải về
» tổng hợp báo cáo P.VHTT các huyện đến tháng 5 năm 2018 (23/05/2018 14:20) Tải về
» tổng hợp báo cáo P.VHTT các huyện tháng 11 năm 2017 (23/11/2017 09:10) Tải về
» tổng hợp báo cáo P.VHTT các huyện tháng 10 năm 2017 (23/11/2017 09:01) Tải về
» tổng hợp báo cáo P.VHTT các huyện tháng 9 năm 2017 (23/11/2017 08:58) Tải về
» tổng hợp báo cáo đài truyền thanh các huyện tháng 10 năm 2017 (23/11/2017 08:34) Tải về
» (23/11/2017 08:16) Tải về
» tổng hợp báo cáo P.VHTT các huyện 6 tháng 2017 (20/09/2017 10:23) Tải về
» tổng hợp báo cáo P.VHTT các huyện tháng 7/2017 (20/09/2017 10:19) Tải về
» tổng hợp báo cáo P.VHTT các huyện tháng 8/2017 (20/09/2017 10:13) Tải về
» tổng hợp báo cáo đài truyền thanh các huyện 9 tháng 2017 (20/09/2017 10:06) Tải về
» tổng hợp báo cáo đài truyền thanh các huyện tháng 8/2017 (20/09/2017 09:45) Tải về
» tổng hợp báo cáo đài truyền thanh các huyện tháng 7/2017 (20/09/2017 09:39) Tải về
» tổng hợp báo cáo P.VHTT các huyện tháng 6/2017 (20/07/2017 14:00) Tải về
» tổng hợp báo cáo đài truyền thanh các huyện tháng 6/2017 (19/07/2017 09:17) Tải về
» Tổng hợp báo cáo đài truyền thanh các huyện tháng 5/2017 (19/06/2017 16:14) Tải về

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai