CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8(19/8/1945–19/8/2018) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (2/9/1945–2/9/2018)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin đấu thầu
Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu thực hiện tuyên truyền thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai năm 2018 (09/08/2018 16:33)
Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu thực hiện tuyên truyền thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai năm 2018 tại Quyết định số 130/QĐ-STTTT ngày 02/8/2018.
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 1 (Xây dựng phóng sự về lĩnh vực Internet, tên miền và trang thông tin điện tử trên mạng và phát trên truyền hình tỉnh Đồng Nai). (27/07/2018 13:41)
Ngày 26/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 124/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 1 (Xây dựng phóng sự về lĩnh vực Internet, tên miền và trang thông tin điện tử trên mạng và phát trên truyền hình tỉnh Đồng Nai), cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền các hoạt động phòng, chống tội phạm lĩnh vực thông tin, truyền thông năm 2018. (23/07/2018 20:18)
Ngày 20/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 121/QĐ-STTTT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền các hoạt động phòng, chống tội phạm lĩnh vực thông tin, truyền thông năm 2018, gồm các nội dung sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 1 Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Kế hoạch phối hợp triển khai chương trình đưa công nghệ thông tin phục vụ các cấp hội nông dân tỉnh Đồng Nai năm 2018 (23/07/2018 20:16)
Ngày 18/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 120/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 1 Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Kế hoạch phối hợp triển khai chương trình đưa công nghệ thông tin phục vụ các cấp hội nông dân tỉnh Đồng Nai năm 2018 với các nội dung sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Tổ chức tuyên truyền Ứng phó biến đổi khí hậu. (06/07/2018 09:32)
Ngày 05/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 108/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu Tổ chức tuyên truyền Ứng phó biến đổi khí hậu, cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu triển khai hệ thống phần mềm một cửa eGov cho Ban tôn giáo tại Trung tâm Hành chính công, 11 huyện và 171 phường, xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (06/07/2018 09:19)
Ngày 04/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 106/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu triển khai hệ thống phần mềm một cửa eGov cho Ban tôn giáo tại Trung tâm Hành chính công, 11 huyện và 171 phường, xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị triển khai hệ thống phần mềm một cửa eGov cho Điện lực, Cấp nước và Ban Quản lý các Khu công nghiệp (05/07/2018 01:45)
Ngày 04/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 107/QĐ-STTTT Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị triển khai hệ thống phần mềm một cửa eGov cho Điện lực, Cấp nước và Ban Quản lý các Khu công nghiệp, cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất Gói thầu thực hiện tuyên truyền thông tin đối ngoại tỉnh năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông (05/07/2018 01:42)
Ngày 03/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 105/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện tuyên truyền thông tin đối ngoại tỉnh năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông với các nội dung sau:
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện tuyên truyền thông tin đối ngoại tỉnh năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông (05/07/2018 01:38)
Ngày 03/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 104/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện tuyên truyền thông tin đối ngoại tỉnh năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông với các nội dung sau:
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm đầu thu truyền hình số mặt đất cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo của Sở Thông tin và Truyền thông (05/07/2018 01:34)
Ngày 03/7/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 103/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm đầu thu truyền hình số mặt đất cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo của Sở Thông tin và Truyền thông với các nội dung sau:
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn