CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8(19/8/1945–19/8/2018) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (2/9/1945–2/9/2018)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin đấu thầu
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu hiệu chỉnh và nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai (10/12/2018 13:15)
Ngày 04/12/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 184/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu hiệu chỉnh và nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai, với các nội dung cụ thể sau:
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hiệu chỉnh và nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai (30/11/2018 16:07)
Ngày 28/11/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 181/QĐ-STTTT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hiệu chỉnh và nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai, với các nội dung cụ thể sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn Thẩm định giá Kinh phí số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp (21/11/2018 16:24)
Ngày 20/11/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 175/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn Thẩm định giá Kinh phí số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp với các nội dung sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá Triển khai mở rộng các phân hệ ứng dụng theo mô hình eGov phục vụ xây dựng chính quyền điện tử cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (21/11/2018 16:22)
Ngày 20/11/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 174/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá Triển khai mở rộng các phân hệ ứng dụng theo mô hình eGov phục vụ xây dựng chính quyền điện tử cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với các nội dung sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá Triển khai mở rộng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai năm 2018 (21/11/2018 16:20)
Ngày 16/11/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 173/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá Triển khai mở rộng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai năm 2018 với các nội dung sau:
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu rà soát lỗ hổng bảo mật website thuộc Kế hoạch triển khai khai công tác đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018 (06/11/2018 11:12)
Ngày 31/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 167/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Rà soát lỗ hổng bảo mật website thuộc Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018 với các nội dung sau:
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tích hợp hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (30/10/2018 09:59)
Ngày 26/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 166/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Tích hợp hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh với các nội dung chủ yếu sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu cung cấp bản quyền phần mềm và hỗ trợ bảo hành thiết bị chống thư rác năm 2018 (10/10/2018 10:23)
Ngày 09/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 158/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu cung cấp bản quyền phần mềm và hỗ trợ bảo hành thiết bị chống thư rác năm 2018, với nội dung cụ thể như sau:
Điều chỉnh Quyết định số 366/QĐ-STC ngày 31/8/2018 của Sở Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (05/10/2018 09:32)
Ngày 02/10/2018, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 418/QĐ-STC về việc điều chỉnh Quyết định số 366/QĐ-STC ngày 31/8/2018 của Sở Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của Sở Thông tin và Truyền thông, cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Bản quyền phần mềm và hỗ trợ bảo hành thiết bị chống thư rác năm 2018 (05/10/2018 09:30)
Ngày 02/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 153/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Bản quyền phần mềm và hỗ trợ bảo hành thiết bị chống thư rác năm 2018, như sau:
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn