Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin đấu thầu
Quyết định phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 6 (tư vấn) Thẩm định giá thiết bị gói thầu số 4, số 5 thuộc dự án Đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (12/03/2019 10:31)
Ngày 11/3/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 25/QĐ-STTTT về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 6 (tư vấn) Thẩm định giá thiết bị gói thầu số 4, số 5 thuộc dự án Đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, với các nội dung cụ thể sau:
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi Đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (06/03/2019 15:13)
Ngày 05/3/2019, UBND tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 669/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi Đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, với nội dung chi tiết như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 01 (tư vấn) lập hồ sơ thiết kế thi công và tổng dự toán Dự án Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai (27/02/2019 12:37)
Ngày 26/02/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 20/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 01 (tư vấn) lập hồ sơ thiết kế thi công và tổng dự toán dự án Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 02 (tư vấn) thẩm tra hồ sơ thiết kế thi công và tổng dự toán Dự án Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai (27/02/2019 12:35)
Ngày 26/02/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 19/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 02 (tư vấn) thẩm tra hồ sơ thiết kế thi công và tổng dự toán dự án Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 2 (tư vấn) Thẩm tra thiết kế thi công và thẩm tra dự toán – dự án Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2 (27/02/2019 12:33)
Ngày 26/02/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 18/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 2 (tư vấn) Thẩm tra thiết kế thi công và thẩm tra dự toán – dự án Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2, với các nội dung cụ thể sau:
Quyết định phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 1 (tư vấn) Khảo sát bổ sung lập hồ sơ thiết kế thi công, lập hồ sơ thiết kế thi công và dự toán thuộc dự án Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2 (27/02/2019 12:24)
Ngày 26/02/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 17/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 1 (tư vấn) Khảo sát bổ sung lập hồ sơ thiết kế thi công, lập hồ sơ thiết kế thi công và dự toán thuộc dự án Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2, với các nội dung cụ thể sau:
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2 (12/02/2019 14:58)
Ngày 28/01/2019, UBND tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 335/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2, với nội dung chi tiết như sau:
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai (29/01/2019 14:30)
Ngày 28/01/2019, UBND tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 336/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai, với nội dung chi tiết như sau:
Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 (15/01/2019 14:08)
Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 47 gói thầu. Trong đó có 45 gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên và 02 gói thầu thuộc dự án​.
Quyết định duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề cương và dự toán chi tiết "Triển khai mở rộng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng nai năm 2018". (25/12/2018 13:35)
​Ngày 17/12/2018, UBND tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 4471/QĐ-UBND về việc duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề cương và dự toán chi tiết "Triển khai mở rộng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng nai năm 2018", với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn