Chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin đấu thầu
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 8 (tư vấn) Giám sát việc thực hiện gói thầu số 4 thuộc Dự án Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2 (09/01/2020 10:13)
Ngày 09/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 262/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 8 (tư vấn) Giám sát việc thực hiện gói thầu số 4 thuộc Dự án Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 (thiết bị): thuộc dự án Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu giai đoạn 2 (07/01/2020 07:22)
Ngày 26/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 278/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 (thiết bị): Mua sắm thiết bị (bao gồm lắp đặt, cài đặt và hiệu chỉnh thiết bị; Đào tạo hướng dẫn sử dụng các thiết bị đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2) nội dung cụ thể theo Quyết định 3788/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 và Phụ lục 02 đính kèm thuộc dự án Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2
Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu số 4 (thiết bị): Mua sắm thiết bị (bao gồm lắp đặt, cài đặt và hiệu chỉnh thiết bị; Đào tạo hướng dẫn sử dụng các thiết bị đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồn (24/12/2019 11:17)
Ngày 23/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 271/QĐ-STTTT về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu số 4 (thiết bị): Mua sắm thiết bị (bao gồm lắp đặt, cài đặt và hiệu chỉnh thiết bị; Đào tạo hướng dẫn sử dụng các thiết bị đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2), nội dung cụ thể theo Quyết định số 3788/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 và phụ lục 02 đính kèm thuộc dự án Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai phiên bản 2.0. (19/12/2019 13:53)
Ngày 09/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 261/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai phiên bản 2.0, với nội dung sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu “Quản trị, bảo trì và theo dõi việc vận hành hạ tầng kỹ thuật CNTT tại Trung tâm hành chính công tỉnh” (19/12/2019 13:42)
Ngày 22/11/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 250/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu “Quản trị, bảo trì và theo dõi việc vận hành hạ tầng kỹ thuật CNTT tại Trung tâm hành chính công tỉnh”, cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Quản trị, bảo trì và theo dõi việc vận hành hạ tầng kỹ thuật CNTT tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (19/12/2019 13:34)
Ngày 18/11/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 246/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Quản trị, bảo trì và theo dõi việc vận hành hạ tầng kỹ thuật CNTT tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin, nâng cao năng lực phục vụ cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2021 (06/11/2019 08:29)
Ngày 12/7/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ký ban hành Quyết định số 142/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin, nâng cao năng lực phục vụ cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2021
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Đề án chuyển đổi IPv6 giai đoạn 2019-2020 và định hướng sử dụng đến năm 2030 của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (31/10/2019 09:10)
Ngày 30/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 239/QĐ-STTTT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Đề án chuyển đổi IPv6 giai đoạn 2019-2020 và định hướng sử dụng đến năm 2030 của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 8 (tư vấn) Giám sát triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin gói thầu số 4 Dự án Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai (23/10/2019 10:23)
Ngày 22/10/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ký ban hành Quyết định số 231/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 8 (tư vấn) Giám sát triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin gói thầu số 4 Dự án Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm Bản quyền phần mềm và hỗ trợ bảo hành thiết bị chống thư rác năm 2019 (License Spam mail hàng năm) (23/10/2019 10:18)
Ngày 22/10/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ký ban hành Quyết định số 230/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm Bản quyền phần mềm và hỗ trợ bảo hành thiết bị chống thư rác năm 2019 (License Spam mail hàng năm)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai