Chúc mừng năm mới 2018
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin đấu thầu
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí (21/06/2018 17:03)
Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí tại Quyết định số 88/QĐ-STTTT ngày 21/6/2018
Phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu Tổ chức tuyên truyền Ứng phó biến đổi khí hậu (21/06/2018 16:32)
Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu Tổ chức tuyên truyền Ứng phó biến đổi khí hậu tại Quyết định số 90/QĐ-STTTT ngày 21/6/2018
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai hệ thống phần mềm một cửa eGov cho điện lực, cấp nước và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (21/06/2018 16:11)
Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai hệ thống phần mềm một cửa eGov cho điện lực, cấp nước và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh tại Quyết định số 89/QĐ-STTTT ngày 21/6/2018
Bản yêu cầu báo giá gói thầu số 02 Mua sắm thiết bị thuộc Chương trình đưa công nghệ thông tin phục vụ các cấp Hội nông dân (19/06/2018 15:05)
Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt Bản yêu cầu báo giá gói thầu số 02 Mua sắm thiết bị thuộc Chương trình đưa công nghệ thông tin phục vụ các cấp Hội nông dân tại Quyết định số 86/QĐ-STTTT ngày 19/6/2018
Kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá mua sắm đầu thu truyền hình số mặt đất (19/06/2018 13:33)
Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá mua sắm đầu thu truyền hình số mặt đất tại Quyết định số 84/QĐ-STTTT ngày 15/6/2018
Kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá thực hiện tuyên truyền thông tin đối ngoại tỉnh năm 2018 (19/06/2018 13:27)
Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá thực hiện tuyên truyền thông tin đối ngoại tỉnh năm 2018 tại Quyết định số 83/QĐ-STTTT ngày 15/6/2018
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền Ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018 (13/06/2018 08:32)
Ngày 12/6/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 80/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền Ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018, cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chương trình đưa công nghệ thông tin phục vụ các cấp hội nông dân của Sở Thông tin và Truyền thông (07/06/2018 08:35)
Ngày 04/6/2018, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 208/QĐ-STC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện chương trình đưa công nghệ thông tin phục vụ các cấp hội nông dân của Sở Thông tin và Truyền thông, gồm các nội dung như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thực hiện treo băng rôn tuyên truyền dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2018 (05/06/2018 13:22)
Ngày 30/5/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 73/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu treo băng rôn tuyên truyền dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2018, như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị cung cấp bản quyền phần mềm diệt virus máy tính năm 2018 (05/06/2018 13:13)
Ngày 30/5/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 72/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị cung cấp bản quyền phần mềm diệt virus máy tính năm 2018, với nội dung cụ thể như sau:
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn