Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin đấu thầu
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tích hợp hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (06 tháng đầu năm 2022)” (17/11/2021 10:01)
​Ngày 16/11/2021, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 183/QĐ-STTTT về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tích hợp hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (06 tháng đầu năm 2022)” với các nội dung cụ thể sau:
Quyết định phê duyệt danh mục và dự toán Tích hợp hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (06 tháng đầu năm 2022) (08/11/2021 17:02)
Ngày 07/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 180/QĐ-STTTT về phê duyệt danh mục và dự toán Tích hợp hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (06 tháng đầu năm 2022), với các nội dung như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Bảo trì, bảo dưỡng, thay thế thiết bị hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai năm 2021 (08/11/2021 16:54)
Ngày 05/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 179/QĐ-STTTT về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Bảo trì, bảo dưỡng, thay thế thiết bị hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai năm 2021, với nội dung sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 3 - Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất Gói thầu số 2: Kiểm thử phần mềm thuộc Đề cương và dự toán chi tiết Nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu GIS quản lý hạ tầng TTTT (08/11/2021 16:50)
​Ngày 08/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 182/QĐ-STTTT về phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 3 - Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất Gói thầu số 2: Kiểm thử phần mềm thuộc Đề cương và dự toán chi tiết Nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu GIS quản lý hạ tầng Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai, với các nội dung như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 4 - Thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Kiểm thử phần mềm thuộc Đề cương và dự toán chi tiết Nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu GIS quản lý hạ tầng TTTT (08/11/2021 16:47)
Ngày 08/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 181/QĐ-STTTT về phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 4 - Thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Kiểm thử phần mềm thuộc Đề cương và dự toán chi tiết Nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu GIS quản lý hạ tầng Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai, với các nội dung như sau:
Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, phi tư vấn thuộc Đề cương và dự toán chi tiết Nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu GIS quản lý hạ tầng Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai (05/11/2021 08:27)
Ngày 05/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 178/QĐ-STTTT về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, phi tư vấn thuộc Đề cương và dự toán chi tiết Nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu GIS quản lý hạ tầng Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai, với các nội dung như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01 (thiết bị): Nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai và các Trang thông tin điện tử thành phần (03/11/2021 17:23)
​Ngày 27/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 175/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01 (thiết bị): Nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai và các Trang thông tin điện tử thành phần, với nội dung sau:
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện phóng sự về công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021 (18/10/2021 15:09)
Ngày 18/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 170/QĐ-STTTT về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện phóng sự về công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021.
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện phóng sự về công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021. (14/10/2021 16:05)
Ngày 14/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 168/QĐ-STTTT về Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện phóng sự về công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021
Phê duyệt danh mục, dự toán mua sắm thực hiện phóng sự về công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021 (14/10/2021 08:34)
Ngày 13/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 167/QĐ-STTTT về Phê duyệt danh mục, dự toán mua sắm thực hiện phóng sự về công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai