Chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2019
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin đấu thầu
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin, nâng cao năng lực phục vụ cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2021 (06/11/2019 08:29)
Ngày 12/7/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ký ban hành Quyết định số 142/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin, nâng cao năng lực phục vụ cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2021
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Đề án chuyển đổi IPv6 giai đoạn 2019-2020 và định hướng sử dụng đến năm 2030 của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (31/10/2019 09:10)
Ngày 30/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 239/QĐ-STTTT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Đề án chuyển đổi IPv6 giai đoạn 2019-2020 và định hướng sử dụng đến năm 2030 của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 8 (tư vấn) Giám sát triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin gói thầu số 4 Dự án Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai (23/10/2019 10:23)
Ngày 22/10/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ký ban hành Quyết định số 231/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 8 (tư vấn) Giám sát triển khai hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin gói thầu số 4 Dự án Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm Bản quyền phần mềm và hỗ trợ bảo hành thiết bị chống thư rác năm 2019 (License Spam mail hàng năm) (23/10/2019 10:18)
Ngày 22/10/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ký ban hành Quyết định số 230/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm Bản quyền phần mềm và hỗ trợ bảo hành thiết bị chống thư rác năm 2019 (License Spam mail hàng năm)
Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu (đấu thầu qua mạng) Gói thầu số 3 (Tư vấn): Quản lý dự án - Dự án Xây dựng Trung tâm THDL tỉnh Đồng Nai giai đoạn GĐ2 (21/10/2019 09:23)
Ngày 03/10/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ký ban hành Quyết định số 216/QĐ-STTTT về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (đấu thầu qua mạng) Gói thầu số 3 (Tư vấn): Quản lý dự án - Dự án Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: thực hiện tập san tuyên truyền thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai năm 2019. (20/10/2019 11:30)
Ngày 18/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 229/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: thực hiện tập san tuyên truyền thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai năm 2019.
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tổ chức tập huấn thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thuộc Kế hoạch tuyên truyền và tập huấn thông tin đối ngoại năm 2019. (18/10/2019 10:50)
Ngày 08/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 222/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tổ chức tập huấn thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thuộc Kế hoạch tuyên truyền và tập huấn thông tin đối ngoại năm 2019 với nội dung sau:
Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trung tâm THDL tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2 (16/10/2019 22:03)
Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh ban phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trung tâm THDL tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2 tại Quyết định số 2386/QĐ-UBND
Quyết định duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trung tâm THDL tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2 (16/10/2019 22:03)
Ngày 28/01/2019, UBND tỉnh ban phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trung tâm THDL tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2 tại Quyết định số 335/QĐ-UBND
Quyết định phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 2 (tư vấn) Thẩm tra thiết kết thi công và thẩm tra dự toán thuộc dự án Xây dựng Trung tâm THDL tỉnh Đồng Nai GĐ 2 (16/10/2019 22:03)
Ngày 26/02/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ký ban hành Quyết định số 18/QĐ-STTTT về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 2 (tư vấn) Thẩm tra thiết kết thi công và thẩm tra dự toán thuộc dự án Xây dựng Trung tâm THDL tỉnh Đồng Nai GĐ 2 giai đoạn 2
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai