Chào mừng ngày “Truyền thống dân vận của Đảng” (15/10/1930 - 15/10/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin đấu thầu
Quyết định phê duyệt Chỉ định thầu tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai phiên bản 2.0. (07/10/2019 13:54)
Ngày 04/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 218/QĐ-STTTT về việc phê duyệt Chỉ định thầu tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai phiên bản 2.0, với các nội dung sau:
Quyết định phê duyệt Chỉ định thầu tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu qua mạng, Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai phiên bản 2.0. (07/10/2019 13:45)
Ngày 04/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 217/QĐ-STTTT về việc phê duyệt Chỉ định thầu tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu qua mạng, Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai phiên bản 2.0, với các nội dung sau:
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nâng cấp kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai lên phiên bản 2.0 của Sở Thông tin và Truyền thông. (07/10/2019 13:42)
Ngày 03/10/2019, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 443/QĐ-STC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nâng cấp kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai lên phiên bản 2.0 của Sở Thông tin và Truyền thông, cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04 (thiết bị) thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai (03/10/2019 21:30)
Ngày 02/10/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ký ban hành Quyết định số 214/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04 (thiết bị): Mua sắm thiết bị phần mềm và triển khai cài đặt, hỗ trợ vận hành (Phần mềm bản quyền; Triển khai cài đặt hệ thống, chuyển đổi cơ sở dữ liệu; Chuyển giao và đào tạo, hỗ trợ vận hành) thuộc Dự án Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Thẩm định giá gói thầu “Nâng cấp Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai lên phiên bản 2.0” (17/09/2019 22:36)
Ngày 20/8/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 179/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Thẩm định giá gói thầu “Nâng cấp Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai lên phiên bản 2.0” với các nội dung như sau:
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 5 tổ chức đoàn tham quan các địa điểm du lịch thuộc Triển lãm ảnh và phim phóng sự tài liệu trong cộng đồng ASEAN năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông (13/09/2019 09:42)
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tổ chức đoàn tham quan các địa điểm du lịch thuộc Triển lãm ảnh và phim phóng sự tài liệu trong cộng đồng ASEAN năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 3 thuê xe đưa đón Ban Tổ chức Triển lãm ảnh và phim phóng sự tài liệu trong cộng đồng ASEAN năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông (13/09/2019 09:32)
Ngày 11/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 204/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 3 thuê xe đưa đón Ban Tổ chức Triển lãm ảnh và phim phóng sự tài liệu trong cộng đồng ASEAN năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 2 thuê phòng ngủ và chi tiếp khách tổ chức Triển lãm ảnh và phim phóng sự tài liệu trong cộng đồng ASEAN năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông (13/09/2019 08:37)
Ngày 11/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 207/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 2 thuê phòng ngủ và chi tiếp khách tổ chức Triển lãm ảnh và phim phóng sự tài liệu trong cộng đồng ASEAN năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 1 cổ động trực quan, khai mạc triển lãm và thuê hội trường sân khấu tổ chức Triển lãm ảnh và phim phóng sự tài liệu trong cộng đồng ASEAN năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông. (13/09/2019 08:33)
Ngày 11/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 207/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 1 cổ động trực quan, khai mạc triển lãm và thuê hội trường sân khấu tổ chức Triển lãm ảnh và phim phóng sự tài liệu trong cộng đồng ASEAN năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu số 04 (thiết bị): Mua sắm thiết bị phần mềm và triển khai cài đặt, hỗ trợ vận hành (Phần mềm bản quyền; Triển khai cài đặt hệ thống, chuyển đổi cơ sở dữ liệu; Chuyển giao và đào tạo, hỗ trợ vận hành) (31/08/2019 16:36)
Ngày 28/8/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ký ban hành Quyết định số 191/QĐ-STTTT về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Gói thầu số 04 (thiết bị): Mua sắm thiết bị phần mềm và triển khai cài đặt, hỗ trợ vận hành (Phần mềm bản quyền; Triển khai cài đặt hệ thống, chuyển đổi cơ sở dữ liệu; Chuyển giao và đào tạo, hỗ trợ vận hành), với các nội dung sau:
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn