Chúc mừng năm mới 2018
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin đấu thầu
Kết quả chỉ định thầu đơn vị thực hiện triển khai phần mềm một cửa điện tử eGov tại huyện Cẩm Mỹ (08/03/2018 10:07)
Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thực hiện triển khai phần mềm một cửa điện tử eGov tại huyện Cẩm Mỹ tại Quyết định số 07/QĐ-STTTT ngày 05/02/2018
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai phần mềm một cửa điện tử eGov tại huyện Cẩm Mỹ (08/03/2018 10:04)
Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai phần mềm một cửa điện tử eGov tại huyện Cẩm Mỹ tại Quyết định số 06/QĐ-STTTT ngày 05/02/2018
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị lập hồ sơ yêu cầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thuê dịch vụ hệ thống Tổng đài dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai (07/02/2018 11:10)
Ngày 05/02/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 05/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị lập hồ sơ yêu cầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thuê dịch vụ hệ thống tổng đài dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thuê dịch vụ hệ thống Tổng đài dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai (07/02/2018 11:09)
Ngày 05/02/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 04/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thuê dịch vụ hệ thống tổng đài dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ hệ thống Tổng đài dịch vụ công 1022 (01/02/2018 10:37)
UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ hệ thống Tổng đài dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Nai tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 30/01/2018
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Triển khai mở rộng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai năm 2017 (17/01/2018 15:10)
Ngày 12/12/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 165/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết kết quả chỉ định thầu gói thầu Triển khai mở rộng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai năm 2017
Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In băng rôn ngang, dọc và tờ rơi thuộc Kế hoạch tổ chức tuyên truyền số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông (17/01/2018 15:09)
Ngày 12/12/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 161/QĐ-STTTT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu In băng rôn ngang, dọc và tờ rơi thuộc Kế hoạch tổ chức tuyên truyền số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thực hiện thiết lập, cấu hình mới các quy trình được ban hành theo bộ thủ tục mới lên phần mềm một cửa eGov cho cấp sở, huyện, xã thực hiện trong năm 2017 (17/01/2018 15:08)
Ngày 08/12/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 159B/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thực hiện thiết lập, cấu hình mới các quy trình được ban hành theo bộ thủ tục mới lên phần mềm một cửa eGov cho cấp sở, huyện, xã thực hiện trong năm 2017
Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện thiết lập, cấu hình mới các quy trình được ban hành theo bộ thủ tục mới lên phần mềm một cửa eGov cho cấp sở, huyện, xã thực hiện trong năm 2017 (17/01/2018 15:07)
Ngày 08/12/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 159A/QĐ-STTTT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện thiết lập, cấu hình mới các quy trình được ban hành theo bộ thủ tục mới lên phần mềm một cửa eGov cho cấp sở, huyện, xã thực hiện trong năm 2017
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án Triển khai mở rộng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai năm 2017 (17/01/2018 15:06)
Ngày 27/11/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 150A/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án Triển khai mở rộng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai năm 2017
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Phó Giám đốc phụ trách Sở
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn