Chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin đấu thầu
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện chương trình đưa công nghệ thông tin phục vụ các cấp hội nông dân trong tỉnh năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông. (21/05/2019 06:17)
Ngày 20/5/2019, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 194/QĐ-STC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện chương trình đưa công nghệ thông tin phục vụ các cấp hội nông dân trong tỉnh năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019, cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá Kế hoạch Tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cá nhân, đơn vị thuộc cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 (20/05/2019 22:19)
Ngày 20/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 83/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá Kế hoạch Tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cá nhân, đơn vị thuộc cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019, với nội dung cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị cung cấp bản quyền phần mềm diệt virut máy tính năm 2019 (14/05/2019 15:37)
Ngày 14/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 79/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị cung cấp bản quyền phần mềm diệt virus máy tính năm 2019, với các nội dung cụ thể sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị cung cấp chứng thư số SSL phục vụ cho các hệ thống dùng chung của tỉnh năm 2019 (14/05/2019 15:30)
Ngày 13/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 78/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị cung cấp chứng thư số SSL phục vụ cho các hệ thống dùng chung của tỉnh Đồng Nai năm 2019, với các nội dung cụ thể sau:
Quyết định về việc phê duyệt bản quyền yêu cầu báo giá gói thầu xây dựng phần mềm khảo sát thống kê và báo cáo về an toàn thông tin mạnh trên đia bàn tình (08/05/2019 13:54)
Ngày 06/5/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt Bản yêu cầu báo giá báo giá gói thầu xây dựng phần mềm khảo sát thống kê và báo cáo về an toàn thông tin mạnh trên đia bàn tỉnh tại Quyết định số 74/QĐ-STTTT với các nội dung như sau:
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp chứng thư số SSL phục vụ cho hệ thống dùng chung của tỉnh Đồng Nai năm 2019 (03/05/2019 19:17)
Ngày 03/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 47/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp chứng thư số SSL phục vụ cho hệ thống dùng chung của tỉnh Đồng Nai năm 2019, như sau:
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp bản quyền phần mềm diệt virus máy tính năm 2019 (03/05/2019 19:13)
Ngày 03/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 72/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp bản quyền phần mềm diệt virus máy tính năm 2019, như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá thực hiện chương trình đưa công nghệ thông tin phục vụ các cấp hội nông dân trong tỉnh năm 2019 (12/04/2019 08:06)
Ngày 10/4/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 51/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá thực hiện chương trình đưa công nghệ thông tin phục vụ các cấp hội nông dân trong tỉnh năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông với các nội dung sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2019. (12/04/2019 08:03)
Ngày 10/4/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 50/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2019, với các nội dung cụ thể sau:
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng phần mềm khảo sát, thống kê và báo cáo về An toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (12/04/2019 07:56)
Ngày 10/4/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 47/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng phần mềm khảo sát, thống kê và báo cáo về An toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, như sau:
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn