Chào mừng Kỷ niệm 63 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin đấu thầu
Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng chức năng cho lĩnh vực hộ tịch trên phần mềm một cửa điện tử eGov (12/10/2017 14:03)
Ngày 06/10/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 123/QĐ-STTTT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng chức năng cho lĩnh vực hộ tịch trên phần mềm một cửa điện tử eGov
Quyết định phê duyệt chỉ định thầu Sao lưu dữ liệu trực tuyến cho hệ thống thông tin dùng chung tỉnh Đồng Nai năm 2017 (12/10/2017 13:57)
Ngày 25/9/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 121/QĐ-STTTT về việc phê duyệt chỉ định thầu Sao lưu dữ liệu trực tuyến cho hệ thống thông tin dùng chung tỉnh Đồng Nai năm 2017
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai” (20/09/2017 09:27)
Ngày 31/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 106a/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai”,
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Thẩm định giá Triển khai mở rộng phần mềm lấy ý kiến người dân tại 09 huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (20/09/2017 09:00)
Ngày 07/9/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 112/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Thẩm định giá Triển khai mở rộng phần mềm lấy ý kiến người dân tại 09 huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Thẩm định giá xây dựng chức năng cho lĩnh vực Hộ tịch trên phần mềm một cửa điện tử eGov (20/09/2017 08:59)
Ngày 07/9/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 113/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Thẩm định giá xây dựng chức năng cho lĩnh vực Hộ tịch trên phần mềm một cửa điện tử eGov, cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 02: Tuyên truyền trên màn hình Led (20/09/2017 08:57)
Ngày 06/9/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 111/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 02: Tuyên truyền trên màn hình Led, cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Rà soát lỗ hổng bảo mật website của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh (31/08/2017 13:51)
Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai” (31/08/2017 13:49)
Quyết định phê duyệt chỉ định thầu tư vấn thẩm định giá gói thầu Triển khai mở rộng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai năm 2017 (31/08/2017 13:47)
Quyết định phê duyệt chỉ định thầu tư vấn thẩm định giá gói thầu Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu GIS quản lý hạ tầng Bưu chính Viễn thông tỉnh Đồng Nai (31/08/2017 13:46)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng- Giám đốc Sở
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn