Chào mừng Kỷ niệm 63 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin đấu thầu
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập đề cương và dự toán chi tiêt dự án Triển khai mở rộng các phân hệ ứng dụng theo mô hình eGov phục vụ xây dựng chính quyền điện tử cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (30/11/2017 11:10)
Ngày 22/11/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 138/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập đề cương và dự toán chi tiêt dự án Triển khai mở rộng các phân hệ ứng dụng theo mô hình eGov phục vụ xây dựng chính quyền điện tử cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây dụng hệ thống quản lý sơ sở dữ liệu GIS quản lý hạ tầng buu chính viễn thông tỉnh Đồng Nai (30/11/2017 11:09)
Ngày 23/11/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 146/QĐ-STTTT về phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây dụng hệ thống quản lý sơ sở dữ liệu GIS quản lý hạ tầng buu chính viễn thông tỉnh Đồng Nai
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công thuộc dự án triển khai mở rộng phần mềm lấy ý kiến người dân tại 09 huyện, thị xã Long Khánh, tp Biên Hòa (30/11/2017 11:04)
Ngày 23/11/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 147/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công thuộc dự án triển khai mở rộng phần mềm lấy ý kiến người dân tại 09 huyện, thị xã Long Khánh, tp Biên Hòa.
Thông báo mời chào hàng gói In băng rôn ngang, dọc và tờ rơi (30/11/2017 10:28)
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu In băng rôn ngang, dọc và tờ rơi
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Rà soát lỗ hổng bảo mật website của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước trên (22/11/2017 08:54)
Ngày 13/11/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 137/QĐ-STTTT Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Rà soát lỗ hổng bảo mật website của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017
Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai mở rộng phần mềm lấy ý kiến người dân tại 9 huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa của Sở Thông tin và truyền thông (22/11/2017 08:52)
Ngày 16/11/2017, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 463/QĐ-STC Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu triển khai mở rộng phần mềm lấy ý kiến người dân tại 9 huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa của Sở Thông tin và truyền thông
Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp bản quyền phần mềm diệt virus máy tính năm 2017 (22/11/2017 08:26)
Ngày 16/11/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 140/QĐ-STTTT Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp bản quyền phần mềm diệt virus máy tính năm 2017
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị cung cấp bản quyền phần mềm diệt virus máy tính năm 2017 (22/11/2017 08:21)
Ngày 16/11/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 141/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị cung cấp bản quyền phần mềm diệt virus máy tính năm 2017
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 3 (tư vấn) Giám sát thi công thuộc dự toán Xây dựng chức năng cho lĩnh vực Hộ tịch trên phần mềm một cửa điện tử eGov (03/11/2017 15:36)
Ngày 17/10/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 129/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 3 (tư vấn) Giám sát thi công thuộc dự toán Xây dựng chức năng cho lĩnh vực Hộ tịch trên phần mềm một cửa điện tử eGov
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 2 (tư vấn) Quản lý dự án thuộc dự án Xây dựng chức năng cho lĩnh vực Hộ tịch trên phần mềm một cửa điện tử eGov (03/11/2017 15:35)
Ngày 17/10/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 128/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 2 (tư vấn) Quản lý dự án thuộc dự án Xây dựng chức năng cho lĩnh vực Hộ tịch trên phần mềm một cửa điện tử eGov
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng- Giám đốc Sở
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn