Chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin đấu thầu
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cá nhân, đơn vị thuộc cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 (09/07/2019 22:40)
Ngày 05/7/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 135/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cá nhân, đơn vị thuộc cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019, với nội dung sau:
Quyết định Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá thực hiện tuyên truyền và tập huấn thông tin đối ngoại tỉnh năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông (09/07/2019 16:14)
Ngày 09/7/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 139/QĐ-STTTT phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá thực hiện tuyên truyền và tập huấn thông tin đối ngoại tỉnh năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông
Quyết định Phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn thẩm định giá Tổ chức tuyên truyền ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 (02/07/2019 14:31)
Ngày 01/7/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 129/QĐ-STTTT Phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn thẩm định giá Tổ chức tuyên truyền ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. (01/07/2019 14:57)
Ngày 28/6/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 126/QĐ-STTTT ngày 28/6/2019 về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu thực hiện số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp, với các nội dung sau:
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 2: Trang thiết bị công nghệ thông tin thực hiện chương trình đưa công nghệ thông tin phục vụ các cấp hội nông dân trong tỉnh năm 2019 (28/06/2019 20:52)
Ngày 28/6/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 125/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 2: Trang thiết bị công nghệ thông tin thực hiện chương trình đưa công nghệ thông tin phục vụ các cấp hội nông dân trong tỉnh năm 2019, với nội dung sau:
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 5 (tư vấn) thẩm định giá gói thầu số 4 dự án Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai (25/06/2019 21:50)
Ngày 21/6/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ký ban hành Quyết định số 120/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 5 (tư vấn) thẩm định giá gói thầu số 4 dự án Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 3 (tư vấn) Quản lý dự án Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai (25/06/2019 21:48)
Ngày 21/6/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ký ban hành Quyết định số 119/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 3 (tư vấn) Quản lý dự án Nâng cấp hệ thống thư điện tử tỉnh Đồng Nai, như sau:
Quyết định phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ yêu cầu báo giá và phân tích đánh giá báo giá gói thầu Tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cá nhân, đơn vị thuộc cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (19/06/2019 13:46)
Ngày 17/6/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 111/QĐ-STTTT về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ yêu cầu báo giá và phân tích đánh giá báo giá gói thầu Tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cá nhân, đơn vị thuộc cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019, như sau:
Quyết định phê duyệt chỉ định thầu tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu báo giá và thẩm định đánh giá báo giá gói thầu Tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cá nhân, đơn vị thuộc cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 (19/06/2019 13:43)
Ngày 17/6/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 110/QĐ-STTTT về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu báo giá và thẩm định đánh giá báo giá gói thầu Tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cá nhân, đơn vị thuộc cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019, như sau:
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cá nhân, đơn vị thuộc cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019 (13/06/2019 12:36)
Ngày 11/6/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 108/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tập huấn sử dụng chữ ký số chuyên dùng cho các cá nhân, đơn vị thuộc cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019, như sau:
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn