CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8(19/8/1945–19/8/2018) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (2/9/1945–2/9/2018)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin đấu thầu
Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu cung cấp bản quyền phần mềm và hỗ trợ bảo hành thiết bị chống thư rác năm 2018 (10/10/2018 10:23)
Ngày 09/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 158/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu cung cấp bản quyền phần mềm và hỗ trợ bảo hành thiết bị chống thư rác năm 2018, với nội dung cụ thể như sau:
Điều chỉnh Quyết định số 366/QĐ-STC ngày 31/8/2018 của Sở Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (05/10/2018 09:32)
Ngày 02/10/2018, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 418/QĐ-STC về việc điều chỉnh Quyết định số 366/QĐ-STC ngày 31/8/2018 của Sở Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của Sở Thông tin và Truyền thông, cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Bản quyền phần mềm và hỗ trợ bảo hành thiết bị chống thư rác năm 2018 (05/10/2018 09:30)
Ngày 02/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 153/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Bản quyền phần mềm và hỗ trợ bảo hành thiết bị chống thư rác năm 2018, như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng phần mềm kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018. (01/10/2018 20:16)
Ngày 27/9/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 149/QĐ-STTTT về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng phần mềm kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018, với nội dung cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tích hợp hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh của Sở Thông tin và Truyền thông (25/09/2018 08:52)
Ngày 18/9/2018, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 399/QĐ-STC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tích hợp hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh của Sở Thông tin và Truyền thông, gồm các nội dung như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm định giá cho gói thầu Xây dựng phần mềm kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018. (24/09/2018 21:05)
Ngày 20/9/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 147/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói tư vấn thẩm định giá cho gói thầu Xây dựng phần mềm kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Kế hoạch xây dựng phần mềm kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018 (24/09/2018 21:03)
Ngày 20/9/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 146/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Kế hoạch xây dựng phần mềm kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018, như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm đầu thu truyền hình số mặt đất (14/09/2018 16:24)
Ngày 14/9/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 143/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm đầu thu truyền hình số mặt đất với các nội dung như sau:
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2018) (11/09/2018 09:27)
Ngày 07/9/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 141/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018, với các nội dung sau:
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2018) (11/09/2018 09:26)
Ngày 07/9/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 140/QĐ-STTTT về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018 với các nội dung sau:
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn