CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8(19/8/1945–19/8/2018) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (2/9/1945–2/9/2018)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin hoạt động sở
Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông (24/11/2018 15:12)
Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 của dự án “Đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư

Xem thêm ...

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 tại Sở Thông tin và Truyền thông (16/11/2018 00:03)
​Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm của Sở. Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai đã chủ động xây dựng các kế hoạch như sau: Công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018; Tuyên truyền phòng chống tội phạm ngành Thông tin và Truyền thông; Tuyên truyền Thông tin đối ngoại...Nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật​ chuyên ngành nói riêng và văn bản pháp luật nói chung. ​

Xem thêm ...

Cải cách hành chính năm 2018 tại Sở Thông tin và Truyền thông (15/11/2018 23:02)
Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai đã chủ động xây dựng các kế hoạch như sau: Cải cách hành chính năm 2018; Tự kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018; Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018; Thực hiện treo băng rôn tuyên truyền về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2018.

Xem thêm ...

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 (13/11/2018 09:15)
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), thực hiện theo nội dung Kế hoạch số 2093/KH-STTTT ngày 16/10/2018, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến, trao đổi thông tin về ý nghĩa của Ngày Pháp luật và các nội dung cơ bản của các văn bản mới ban hành.

Xem thêm ...

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở (29/10/2018 09:49)
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở

Xem thêm ...

Họp tổ điều phối chuyên đề xây dựng CSDL chung các ngành kinh các lĩnh vực xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía nam (10/10/2018 10:48)
Sáng ngày 06/10/2018, tại Đảo Ó – Đồng Trường huyện Vĩnh Cửu, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai đã đăng cai tổ chức họp Tổ Điều phối chuyên đề xây dựng cơ sở dữ liệu các ngành kinh tế, các lĩnh vực xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 2016 – 2020 (gọi tắt là Tổ Điều phối) lần thứ 3.

Xem thêm ...

Thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2018 - 2020 (19/09/2018 14:21)
Căn cứ Chương trình phối hợp số 3035/CTPH-BTTTT-BNV ngày 22/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ về Thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020; văn bản số 8936/UBND-HCC ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai chương trình phối hợp gắn kết UDCNTT với CCHC giai đoạn 2017 - 2020.

Xem thêm ...

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ trang thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ sở Hội. (26/07/2018 15:02)
Thực hiện Kế hoạch số 343/KH-STTTT ngày 01/3/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp triển khai chương trình đưa công nghệ thông tin phục vụ các cấp Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai năm 2018.

Xem thêm ...

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại và người phát ngôn năm 2018 (23/07/2018 16:27)
Sáng ngày 20-7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2018. Hơn 100 đồng chí là đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố; Phòng Văn hóa Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện và phóng viên các cơ quan báo chí tham dự hội nghị.

Xem thêm ...

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (25/05/2018 09:26)
Thực hiện Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/4/2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở đã thống nhất xây dựng và ban hành Kế hoạch số 980/KH-STTTT ngày 21/5/2018 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

Xem thêm ...

1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn