Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin trong ngành
Báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18/03/2019 13:44)
Ngày 8/3/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 85-HDBTGTW hướng dẫn báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xem thêm ...

Năm 2019, tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện Văn hóa xã phục vụ xây dựng nông thôn mới” (05/03/2019 16:30)
Ngày 05/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có văn bản số 2254/UBND-CNN về việc chấp thuận Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện Văn hóa xã phục vụ xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019.

Xem thêm ...

Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020 (04/03/2019 16:04)
Ngày 01/3/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 239/QĐ-BTTTT về việc ban hành Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020.

Xem thêm ...

Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh (28/02/2019 15:17)
Ngày 26/02/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 267/KH-STTTT về việc triển khai công tác năm 2019.

Xem thêm ...

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Khối thi đua 12 (27/02/2019 16:22)
Ngày 27/02/2019, Khối thi đua 12 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua Khối nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2019.

Xem thêm ...

Định hướng đề tài đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước năm 2020. (27/02/2019 15:38)
Cục Xuất bản In Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản số 95/BTTTT-CXBIPH về việc định hướng đề tài đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước năm 2020.

Xem thêm ...

Cơ quan báo chí phải tạo sự đồng thuận và niềm tin xã hội (27/02/2019 09:02)
Cơ quan thông tấn, báo chí phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận, niềm tin xã hội và khát vọng Việt Nam hùng cường. Đó là một trong những định hướng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với lĩnh vực thông tin, tuyên truyền được đề ra tại Chỉ thị số số 03/CT-BTTTT ngày 10/1/2019.

Xem thêm ...

Những kết quả bước đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 trên địa bàn tỉnh. (22/02/2019 16:17)
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10 năm 2017, tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị Trung ương đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận quan trọng. Hai trong 4 Nghị quyết quan trọng được Hội nghị thông qua là Nghị quyết số 18-NQ/TW "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW "về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Xem thêm ...

Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet (22/02/2019 14:24)
Ngày 22/02/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 256/KH-STTTT về việc thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet” năm 2019.

Xem thêm ...

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2019. (21/02/2019 16:02)
Ngày 20/02/2019, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 249/KH-STTTT về tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2019.

Xem thêm ...

1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn