Chào mừng Kỷ niệm 63 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017)
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Văn bản

Tìm kiếm

Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Hình thức
Số ký hiệu
Trích yếu
Ban hành từ ngày
Ban hành đến ngày
 
Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Tệp đính kèm
37/2017/TT-BTTTT 07/12/2017 23/01/2018 Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM Tải về​​ 
2238/QĐ-BTTTT 05/12/2017 05/12/2017 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 688/QĐ-BTTTT ngày 10/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Bộ Tải về​​ 
2239/QĐ-BTTTT 05/12/2017 05/12/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế Tải về​​ 
4347/QĐ-UBND 04/12/2017 04/12/2017 Về việc phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi , chức năng quản lý của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
36/2017/TT-BTTTT 29/11/2017 15/01/2018 Quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về​​ 
2136/QĐ-BTTTT 28/11/2017 28/11/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ Tải về​​ 
21/2017/QH14 24/11/2017 01/01/2019 Luật Quy hoạch Tải về​​ 
35/2017/TT-BTTTT 23/11/2017 08/01/2018 Quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số Tải về​​ 
4197/QĐ-UBND 22/11/2017 22/11/2017 Về việc ban hành Danh sách mã định danh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Tải về​​ 
34/2017/TT-BTTTT 22/11/2017 01/07/2018 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình" Tải về​​ 
Trang: [1]​​ 2​​ 3​​ 4​​ 5​​ 6​​ 7​​ 8​​ 9​​ 10​​ 11​​ 12​​ 13​​ 14​​ 15​​ 16​​ 17​​ 18​​ 19​​ 20​​ 21​​ 22​​ 23​​ 24​​ 25​​ 26​​ 27​​ 28​​ 29​​ 30​​ 31​​ 32​​ 33​​ 34​​ 35​​ 36​​ 37​​ 38​​ 39​​ 40​​ 41​​ 42​​ 43​​ 44​​ 45​​ 46​​ 47​​ 48​​ 49​​ 50​​ 51​​ 52​​ 53​​ 54​​ 55​​ 56​​ 57​​ 58​​ 59​​ 60​​ 61​​ 62​​ 63​​ 64​​ 65​​ 66​​ 67​​ 68​​ 69​​ 70​​ 71​​ 72​​ 73​​ 74​​ 75​​ 76​​ 77​​ 78​​ 79​​ 80​​ 81​​ 82​​ 83​​ 84​​ 85​​ 86​​ 87​​ 88​​ 89​​ 90​​ 91​​ 92​​ 93​​ 94​​ 95​​ 96​​ 97​​ 98​​ 99​​ 100​​ 101​​ 102​​ 103​​ 104​​ 105​​ 106​​ 107​​ 108​​ 109​​ 110​​ 111​​ 112​​ 113​​ 114​​ 115​​ 116​​ 117​​ 118​​ 119​​ 120​​ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Hùng- Giám đốc Sở
Địa chỉ: Khu Chung cư B1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn