Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông báo

HƯỚNG DẪN NHẬN GỬI HỒ SƠ VÀ CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Đăng ngày: 01/07/2020
Tiêu đề thông báo: HƯỚNG DẪN NHẬN GỬI HỒ SƠ VÀ CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
Nội dung thông báo:

​​    

HƯỚNG DẪN

NHẬN GỬI HỒ SƠ VÀ CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

 

1.   Quy trình nhận gửi hồ sơ giải quyết TTHC

Tổ chức, cá nhân có thể yêu cầu được nhận gửi hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại địa chỉ hoặc tại các điểm phục vụ bưu chính, Bưu điện Văn hóa xã, quy trình thực hiện như sau:

 Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân

- Tổ chức, cá nhân có yêu cầu có thể thực hiện đăng ký qua tổng đài dịch vụ công của tỉnh Đồng Nai 0251.3.1022 hoặc qua website: https://caicachhanhchinh.dongnai.gov.vn.

+ Không quá 02 giờ làm việc, nhân viên bưu chính liên hệ các tổ chức, cá nhân có yêu cầu đăng ký.

+ Không quá 04 giờ làm việc kể từ khi hẹn giờ tiếp nhận tại địa chỉ, nhân viên bưu chính đến hướng dẫn và nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân được yêu cầu nộp hồ sơ.

- Tại các điểm phục vụ bưu chính, Bưu điện Văn hóa xã: tổ chức, cá nhân trực tiếp đem hồ sơ TTHC đến gửi tại giao dịch của điểm phục vụ bưu chính, Bưu điện Văn hóa xã để được tiếp nhận.

  Bước 2. Nhân viên bưu chính hướng dẫn và nhận hồ sơ giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân

- Nhân viên bưu chính tiến hành kiểm đếm, đối chiếu danh mục tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục tài liệu đã được Sở Thông tin và Truyền thông công bố trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Trong trường hợp tài liệu có trong hồ sơ còn thiếu so với danh mục tài liệu đã được Sở Thông tin và Truyền thông công bố thì hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ.

- Lập danh mục tài liệu (ghi rõ bản chính, bản sao). Nhân viên bưu chính và đại diện tổ chức, cá nhân cùng ký xác nhận.

- Đóng gói niêm phong hồ sơ.

- Thu lệ phí giải quyết TTHC (nếu có); phí nhận gửi hồ sơ giải quyết TTHC và cấp biên nhận cho tổ chức, cá nhân.

 Bước 3. Nhân viên bưu chính vận chuyển hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông và giao nhận hồ sơ cho Sở Thông tin và Truyền thông

- Nhân viên bưu chính và Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm đếm, đối chiếu tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục tài liệu quy định của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Nhân viên bưu chính và Văn thư  Sở Thông tin và Truyền thông cùng ký xác nhận vào phiếu giao nhận hồ sơ.

- Nhân viên bưu chính nộp lại lệ phí giải quyết TTHC đã thu cho Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông và nhận giấy hẹn trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Bước 4. Nhân viên bưu chính phát giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

2. Quy trình chuyển trả kết quả giải quyết TTHC

Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân

Tổ chức, cá nhân có thể đăng ký chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (khi nộp hồ sơ hoặc sau khi đã nộp hồ sơ)  tại các điểm Giao dịch Bưu điện hoặc qua tổng đài 0251.31022 hoặc qua website: https://caicachhanhchinh.dongnai.gov.vn.

Bước 2. Nhân viên bưu chính giao nhận kết quả giải quyết TTHC với Sở Thông tin và Truyền thông

- Nhân viên bưu chính và cán bộ Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành kiểm đếm, đối chiếu tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục tài liệu mà Sở Thông tin và Truyền thông trả cho tổ chức, cá nhân.

- Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông giao phiếu thu phí giải quyết TTHC cho nhân viên bưu chính (nếu có)

- Nhân viên bưu chính và Văn thư Sở Thông tin và Truyền thông ký giao nhận kết quả; ký vào sổ gốc theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân (nếu có).

- Nhân viên bưu chính đóng gói niêm phong kết quả giải quyết TTHC.

Bước 3. Nhân viên bưu chính vận chuyển và phát trả hồ sơ giải quyết TTHC đến tổ chức, cá nhân

- Đề nghị đại diện tổ chức, cá nhân xuất trình một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân. Trường hợp phát cho người được ủy quyền nhận thì đề nghị người được ủy quyền nhận xuất trình giấy ủy quyền kèm theo giấy tờ nêu trên.

- Kiểm đếm, đối chiếu tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục tài liệu mà Sở Thông tin và Truyền thông trả cho tổ chức, cá nhân; thu hồi các giấy tờ theo yêu cầu của Thông tin và Truyền thông (nếu có). Nhân viên bưu chính và đại diện tổ chức, cá nhân ký giao nhận kết quả. Trường hợp các giấy tờ phải thu hồi bị mất thì thực hiện theo quy định cơ quan có thẩm quyền.

- Thu phí giải quyết TTHC (nếu có); phí dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết TTHC và cấp chứng từ cho tổ chức, cá nhân.

Bước 4. Nhân viên bưu chính hoàn trả các giấy tờ đã thu hồi và nộp lại phí giải quyết TTHC cho Sở Thông tin và Truyền thông (nếu có)

   Lưu ý: Trường hợp sau khi không thực hiện được việc phát kết quả TTHC, nhân viên bưu chính đã mời ti thiểu hai lần, mỗi lần cách nhau 02 ngày làm việc nhưng tổ chức, cá nhân không đến nhận kết quả TTHC thì kết quả TTHC được chuyển lại cho Sở Thông tin và Truyền thông để xử lý.​

File đính kèm:​​  

Ngày đăng thông báo: 01/07/2020

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai