Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông báo

lấy ý kiến dự thảo kiến trúc phát triển đô thị thông minh (ICT) tỉnh Đồng Nai phiên bản 1.0

Đăng ngày: 01/10/2021
Tiêu đề thông báo: lấy ý kiến dự thảo kiến trúc phát triển đô thị thông minh (ICT) tỉnh Đồng Nai phiên bản 1.0
Nội dung thông báo:

​​    

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 10117/UBND-KGVX về việc xây dựng Kiến trúc phát triển Đô thị thông minh (ICT) tỉnh Đồng Nai, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh dự thảo Kiến trúc phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai phiên bản 1.0.

Sở TT&TT kính gửi và đề nghị quý cơ quan, đơn vị và địa phương nghiên cứu có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất là ngày 15/10/2021 để tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành. Sau thời hạn trên, nếu các đơn vị, địa phương không có văn bản góp ý, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ghi nhận là quý đơn vị, địa phương thống nhất với nội dung dự thảo.

Đính kèm dự thảo kiến trúc: KientrucICTDongNai - phienban1.0 v1.0.docxKientrucICTDongNai - phienban1.0 v1.0.docx

File đính kèm:​​  

Ngày đăng thông báo: 01/10/2021

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai