Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông báo

Kết quả xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 19/12/2022
Tiêu đề thông báo: Kết quả xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Nội dung thông báo:

​​    

Căn cứ Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy định xét tặng gỉải thưởng Văn học - Nghệ thuật hàng năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Căn cứ kết quả họp xét của Hội đồng xét tặng giải thưởng hàng năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai - Cơ quan Thường trực Hội đông xét tặng Giải thưởng đã ban hành Thông báo số 41/TB-HVHNT ngày 13/12/2022 thông báo Kết quả xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 Kết quả xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật hàng năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai​: 41-TB.pdf41-TB.pdf

File đính kèm:​​  

Ngày đăng thông báo: 19/12/2022

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai