Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Chiến lược quy hoạch phát triển ngành
Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2020 (18/05/2020 11:24)
Ngày 11/5/2020 Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-BCĐ về việc triển khai, thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2020.

Xem thêm ...

Phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia (12/11/2018 16:14)
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1497/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Xem thêm ...

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 (08/11/2018 10:40)
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1431/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

Xem thêm ...

UBND tỉnh Đồng nai ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020. (18/09/2018 13:28)
Ngày 14/9/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch số 9769/KH-UBND ngày 14/9/2018, về Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2019 – 2020

Xem thêm ...

Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (12/09/2018 11:25)
Ngày 14/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 8619/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, theo đó tỉnh tập trung hoàn thiện, nâng cấp, chuẩn hóa chức năng Trung tâm hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống thủ tục hành chính, các dịch vụ công; hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, chuẩn hóa hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính.

Xem thêm ...

Phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 (07/02/2018 09:17)
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020.

Xem thêm ...

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025. (22/01/2016 15:22)
Ngày 15/01/2016 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Xem thêm ...

CNTT-TT và việc hướng đến nền kinh tế tri thức kết nối với thành phố thông minh (Smart City) (10/07/2015 10:46)
Ngày 8/7/2015, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền kinh tế tri thức kết nối với Smart City

Xem thêm ...

Lễ công bố một cửa hiện đại tại UBND Xã Quang Trung (06/07/2015 09:00)
Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, sáng ngày 30 tháng 6 năm 2015 UBND xã Quang Trung đã diễn ra buổi lễ công bố một cửa hiện đại.

Xem thêm ...

Huyện Tân Phú tổ chức tậHuyện Tân Phú tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh kiểm tra hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thông tin truyền thông. (19/06/2015 14:49)
Nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội kiểm tra liên ngành 814 huyện và Tổ kiểm tra liên ngành 814 các xã, thị trấn trong công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thông tin truyền thông, đồng thời triển khai các văn bản QPPL mới trong lĩnh vực Internet, viễn thông đến các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.

Xem thêm ...

1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai