Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin chữ ký số
15 biểu mẫu dùng trong cung cấp, quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
Cập nhật 19/03/2020 14:46 Xem với cỡ chữ
Vừa qua, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 185/2019/TT-BQP hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Theo đó, ban hành 15 biểu mẫu dùng trong cung cấp, quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ áp dụng từ ngày 18/02/2020, cụ thể: 

- Mẫu 01: Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cá nhân. Tải Mẫu 01-TT185.docMẫu 01-TT185.doc

- Mẫu 02: Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. Tải Mẫu 02-TT185.docMẫu 02-TT185.doc

- Mẫu 03: Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số. Tải Mẫu 03-TT185.docMẫu 03-TT185.doc

- Mẫu 04: Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cơ quan, tổ chức của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. Tải Mẫu 04-TT185.docMẫu 04-TT185.doc

- Mẫu 05: Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số. Tải Mẫu 05-TT185.docMẫu 05-TT185.doc

- Mẫu 06: Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. Tải Mẫu 06-TT185.docMẫu 06-TT185.doc

- Mẫu 07: Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của Thuê bao. Tải Mẫu 07-TT185.docMẫu 07-TT185.doc

- Mẫu 08: Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. Tải Mẫu 08-TT185.docMẫu 08-TT185.doc

- Mẫu 09: Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số của Thuê bao. Tải Mẫu 09-TT185.docMẫu 09-TT185.doc

- Mẫu 10: Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. Mẫu 10-TT185.docMẫu 10-TT185.doc

- Mẫu 11: Văn bản đề nghị khôi phục Thiết bị lưu khóa bí mật của Thuê bao. Mẫu 11-TT185.docMẫu 11-TT185.doc

- Mẫu 12: Văn bản đề nghị khôi phục Thiết bị lưu khóa bí mật cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. Tải Mẫu 12-TT185.docMẫu 12-TT185.doc

- Mẫu 13: Văn bản bàn giao Thiết bị lưu khóa bí mật cho Thuê bao và đề nghị thời điểm hiệu lực của chứng thư số. Tải Mẫu 13-TT185.docMẫu 13-TT185.doc

- Mẫu 14: Biên bản giao/nhận Thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số hết hạn sử dụng hoặc chứng thư số bị thu hồi. Tải Mẫu 14-TT185.docMẫu 14-TT185.doc

- Mẫu 15: Biên bản xác nhận thất lạc Thiết bị lưu khóa bí mật​. Tải Mẫu 15-TT185.docMẫu 15-TT185.doc

Thông tư 185/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 18/02/2020 thay thế Thông tư 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016.
HTH
 

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai