Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Một cửa điện tử
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động chuyên ngành
Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Cập nhật 24/02/2021 10:47 Xem với cỡ chữ

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 505/KH-STTTT về việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, theo đó:

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

- Phấn đấu năm 2021, tham mưu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh được xác thực điện tử; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt trên 60%.

- Thực hiện số hóa toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan đảm bảo việc kết nối, chia sẻ sữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- 100% lãnh đạo sở được cấp và sử dụng chữ ký số, 100% hồ sơ công việc của cơ quan được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) thông qua việc ứng dụng chữ ký số để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và tính xác thực.

- 100% các hệ thống thông tin của các sở, ngành, UBND cấp huyện có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua các Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP).

- Phối hợp tham mưu đảm bảo 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo tỉnh và kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

- Tham mưu thực hiện đạt các mục tiêu cơ bản đến năm 2025 của Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Đồng Nai.

Mục tiêu đến năm 2030 :

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt trên 80%.

- 100% lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã được cấp và sử dụng chữ ký số.

- 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- Tham mưu thực hiện đạt các mục tiêu cơ bản đến năm 2030 của Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Đồng Nai.

Quá trình thực hiện cần triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó nhóm phát triển nền tảng chuyển đổi số gồm 25 nhiệm vụ. Nhóm nhiệm vụ phát triển chính quyền số gồm 6 nhiệm vụ. Nhóm phát triển xã hội số gồm 02 nhiệm vụ.

Đính kèm: 505-KH-STTTT-KehoachChuyendoiso-STTTT-2021-2025.pdf505-KH-STTTT.pdf và Phuluc-DanhmucNhiemvu2021-2025-STTTT.pdfPhuluc-DanhmucNhiemvu2021-2025.pdf

Duong Hieu

CÁC TIN KHÁC
» Sở Thông tin và Truyền thông ký kết hợp tác xử lý và công bố tin giả trên không gian mạng (01/07/2022 17:12)
» Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động bưu chính (30/05/2022 08:34)
» Phương án điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (01/04/2022 13:49)
» Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. (29/09/2021 15:46)
» Người dùng được miễn cước data khi sử dụng ứng dụng đo tốc độ truy cập Internet i-Speed (19/08/2021 17:00)
» Tập huấn trực tuyến khai thác, sử dụng Hệ thống Trục liên thông nâng cấp tỉnh Đồng Nai (07/07/2021 16:33)
» Phương án điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (19/05/2021 15:18)
» UBND tỉnh Đồng Nai công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai (08/04/2021 10:16)
» UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2022 (06/04/2021 10:56)
» Kết quả triển khai thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện Văn hóa xã phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 (25/01/2021 10:49)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai