Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động Đảng
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI
Cập nhật 17/03/2021 16:09 Xem với cỡ chữ
 

​Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐU.STTTT của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Chiều ngày 16/3/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên công chức, viên chức thuộc Sở.

Mục đích việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên công chức, viên chức trong Sở nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025): những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua (2015- 2020); các quan điểm, mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống. Gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) với xây dựng, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan; thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng Đồng Nai phát triển toàn diện.

Tham dự Hội nghị có sự tham gia của hơn 50 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên công chức, viên chức thuộc Sở.

Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên công chức, viên chức thuộc Sở nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết. Qua đó, thống nhất, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể của từng đơn vị.

​KN 

 
CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai