Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Một cửa điện tử
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động chuyên ngành
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2022
Cập nhật 06/04/2021 10:56 Xem với cỡ chữ

Ngày 31/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3214/KH-UBND về đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2022. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung có liên quan để đạt các mục tiêu đề ra như:

- Năm 2021, số lượng hồ sơ chuyển phát qua dịch vụ bưu chính công ích của các Sở, ngành, đơn vị, địa phương đạt từ 50% trở lên (tỷ lệ này tính trên số TTHC đã triển khai thực hiện bưu chính công ích có phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI). Trong đó: tối thiểu đạt tỷ lệ từ 15% số hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI và tỷ lệ từ 15% số hồ sơ TTHC được trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI.

- Trong năm 2021, 100% số xã, phường, thị trấn trong tỉnh được tuyên truyền về dịch vụ bưu chính công ích trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

Để triển khai hiệu quả dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Phối hợp Bưu điện tỉnh hướng dẫn các quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC của đơn vị; đào tạo, tập huấn hướng dẫn cụ thể cho nhân viên Bưu điện việc tiếp nhận, trả kết quả các TTHC được công bố thực hiện qua dịch vụ BCCI; cung cấp bộ hồ sơ mẫu cho Bưu điện thực hiện đảm bảo hướng dẫn chính xác cho cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ.

- Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Bưu điện để tuyên truyền về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI ở các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành và Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI; phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí xây dựng và đăng tải, phát sóng các chuyên mục, chuyên đề liên quan.

- UBND cấp huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích và lựa chọn sử dụng dịch vụ.

 

TD

CÁC TIN KHÁC
» Sở Thông tin và Truyền thông ký kết hợp tác xử lý và công bố tin giả trên không gian mạng (01/07/2022 17:12)
» Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động bưu chính (30/05/2022 08:34)
» Phương án điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (01/04/2022 13:49)
» Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. (29/09/2021 15:46)
» Người dùng được miễn cước data khi sử dụng ứng dụng đo tốc độ truy cập Internet i-Speed (19/08/2021 17:00)
» Tập huấn trực tuyến khai thác, sử dụng Hệ thống Trục liên thông nâng cấp tỉnh Đồng Nai (07/07/2021 16:33)
» Phương án điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (19/05/2021 15:18)
» UBND tỉnh Đồng Nai công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai (08/04/2021 10:16)
» Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (24/02/2021 10:47)
» Kết quả triển khai thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện Văn hóa xã phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 (25/01/2021 10:49)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai