Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động Đảng
Kế hoạch thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng
Cập nhật 20/04/2021 08:51 Xem với cỡ chữ

Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành kế hoạch số 24-KH/ĐU.STTTT thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác Tổ chức xây dựng Đảng.

Mục đích của kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về công tác Tổ chức xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về những điểm mới, những nội dung trọng tâm, những giải pháp quan trọng  làm cho công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Với mục tiêu, tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót nhiệm vụ giữa các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định của các cấp có thẩm quyền; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phấn đấu hàng năm 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể về công tác tổ chức cán bộ; công tác tổ chức đảng - đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy. Nội dung công tác tổ chức cán bộ tập trung vào việc tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW; kiên quyết tinh giản biên chế đối với những cán bộ công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định, những người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức; thực hiện luân chuyển để đào tạo cán bộ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa tỉnh với các địa phương gắn với quyền hạn, trách nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm soát; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giải quyết nhiệm vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông giữa cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đối với công tác tổ chức đảng - đảng viên, thực hiện nghiêm túc, có nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và chuyên đề theo quy định. Nội dung sinh hoạt phải thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong sinh hoạt cấp ủy, đảng ủy phải thực hiện sự mở rộng và phát huy tinh thần dân chủ để tạo sự thống nhất cao trong nội bộ … theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa X về "nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới" và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về "một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ". Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên mới, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục gắn với công tác rà soát, sàng lọc, đề xuất cấp có thẩm quyền đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Kế hoạch số 264-KH/TU ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sảng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng".

Trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền thẩm tra, xác minh và kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ theo quy trình nhằm đáp ứng việc đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, góp phần bảo vệ sự trong sạch trong nội bộ Đảng.

Về phương thức lãnh đạo phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, tránh tình trạng buông lỏng lãnh đạo hoặc bao biện làm thay; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy; đồng thời, phát huy vai trò của chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả.


T​N​
CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai