Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin địa phương
Đồng Nai: tuyên truyền sâu rộng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Cập nhật 12/05/2021 10:16 Xem với cỡ chữ
Cùng với các địa phương trên cả nước, Đồng Nai đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn số 15-HD/BTGTU ngày 29/01/2021 hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã ban hành hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh; ban hành công văn 269- CV/BTGTU ngày 02/3/2021 tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thường xuyên nắm bắt, phản ánh kịp thời diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đề nghị Đài PT-TH Đồng Nai xây dựng đĩa CD làm tài liệu hỏi – đáp tuyên truyền bầu cử, đồng thời tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, ghi hình chương trình hành động của các cá nhân tham gia ứng cử… 

Bau_cu_2.jpg

Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch số 322/KH-STTTT ngày 29/01/2021 về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong đó, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền đối với cơ quan báo đài, hệ thống thông tin cơ sở và hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền công tác bầu cử. 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch số 319/KHSVHTTDL ngày 04/2/2021 về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chỉ đạo các hoạt động thông tin cổ động trực quan, nhất là trên pano, áp phích, tranh cổ động, bảng điện tử, triển lãm, văn hóa – văn nghệ - thể thao chào mừng và thực hiện CD hỏi đáp tuyên truyền về bầu cử…

Mục đích của công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Thông qua công tác tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xác định cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng của đất nước, cùng với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, hệ thống báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về bầu cử.  Các cơ quan báo chí tuyên truyền đậm nét hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, đồng thời là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đến thời điểm hiện tại, Đồng Nai đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thông tin, tuyên truyền, công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử của các ngành, các cấp, các địa phương … cũng được các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thông tin đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt, trên sóng của Đài PT-TH Đồng Nai đã phát sóng khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử và phát sóng chương trình “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; phát sóng chương trình hành động của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ở các đơn vị bầu cử. Tổng số lần phát sóng clip chương trình hành động (theo đơn vị bầu cử) là 63 lần. Tổng thời lượng phát sóng là 1.260 phút. Với đặc thù là tỉnh công nghiệp có đông công nhân lao động, Đồng Nai chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử trong công nhân lao động.

Hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương. Đến tháng 5/2021 đã thực hiện1.714 tin, 962 bài, phát sóng 28741 phút, đài xã đã tiếp âm 427.398 phút. Các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan, thực hiện tuyên truyền lưu động thông qua 15.788 băng rôn; khoảng 25.316m2 pano và áp phích; 1.719 cuộc tuyên truyền lưu động; 200 buổi biểu diễn văn hóa, văn nghệ.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử là góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


L.L​

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai