Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Cập nhật 01/04/2022 10:27 Xem với cỡ chữ

Ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg về việc phê d​uyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó

Mục tiêu phát triển kinh tế số giúp người dân giàu có hơn, góp phần đưa Việt Nam vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025, đạt mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đạt mức thu nhập cao vào năm 2045 với các mục tiêu cụ thể :

Đến năm 2025:

-  Tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GĐP

-  Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%

-  Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%

-  Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80%

-  Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50%

-  Tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 2%

Đến năm 2030:

-  Tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GĐP

-  Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%

-  Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức thu nhập bán lẻ đạt trên 20%

-  Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng nền tảng hợp đồng điện tử đạt 100%

-  Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 70%

-  Tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 3%

Mục tiêu phát triển xã hội số giúp người dân hạnh phúc hơn, tham gia các hoạt động xã hội toàn diện hơn, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội thuận lợi hơn, góp phần đưa Việt Nam trờ thành quốc gia an toàn, nhân văn và rộng khắp với mục tiêu

Đến năm 2025

-  Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%

-  Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 80%.

-  Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50%

-  Tỷ lệ người dân trọng độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 70%

-  Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 80%

-  Tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt trên 50%

-  Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xã đạt trên 30%

-  Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90%

-  Tỷ lệ các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số đạt 80%

-  Tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến Trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 70%

Đến năm 2030:

-  Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 95%

-  Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tải khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt trên 95%

-  Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 70%

-  Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 80%

-  Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 100%

-  Tỷ lệ người dân kết nối được bảo vệ ở mức cơ bản đạt trên 80%

-  Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 70%

-  Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xã đạt trên 50%

-  Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt trên 95%

-  Tỷ lệ các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 10%

-  Tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 95%.

Quá trình tổ chức thực hiện giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện Chiến lược này; hướng dẫn, đôn đốc, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược; chủ trì thúc đẩy chuyển đổi số; kinh tế số; xã hội số; nền tảng số quốc gia và kinh tế nền tảng; kiểm tra, giám sát, định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chiến lược.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đính kèm: 411-QD-TTg-chienluocphattrienkinhteso.pdf411-QD-TTg-chienluocphattrienkinhteso.pdf

Duong Hieu

CÁC TIN KHÁC
» Phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia” (25/05/2022 08:04)
» Phê duyệt Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 (11/05/2022 08:53)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Phát hiện và phản ứng sự cố an toàn thông tin trên thiết bị đầu cuối (27/04/2022 10:05)
» Quyết định về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (23/04/2022 09:55)
» Chi thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 (15/04/2022 10:02)
» Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai (14/04/2022 14:48)
» Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích (23/03/2022 10:46)
» UBND tỉnh ban hành Quy định về mức chi trả nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (03/03/2022 16:10)
» Bộ TT&TT ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ 6G (22/02/2022 21:36)
» Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số (17/02/2022 13:37)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai