Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin trong ngành
Triển khai công tác xuất bản trên địa bàn tỉnh.
Cập nhật 02/04/2022 19:12 Xem với cỡ chữ

Nhằm nâng cao chất lượng toàn diện về hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Công an tỉnh và Nhà Xuất bản Đồng Nai về việc triển khai công tác xuất bản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Nhà Xuất bản Đồng Nai tiếp tục tham mưu, đề xuất việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đối với việc đầu tư, phát triển xuất bản phẩm điện tử; đưa ứng dụng công nghệ vào quản lý, biên tập và phát hành; Tập trung xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh. Đồng thời, tuân thủ, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về xuất bản. Tăng cường công tác quản lý, đặc biệt là đối với quy trình kiểm duyệt nội dung xuất bản, quy trình liên kết xuất bản, kiểm soát chặt chẽ hoạt động liên kết xuất bản. Bên cạnh đó, cần trọng công tác truyên truyền, quảng bá, phát triển thương hiệu, thu hút đối tác. Xây dựng, phát triển thương hiệu Nhà xuất bản thông qua xuất bản phẩm, văn hóa phẩm đạt chất lượng cao về nội dung, hình thức...

Sở Thông tin và Truyền thông với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định trong chính sách đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ lĩnh vực xuất bản phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để tạo điều kiện cho Nhà Xuất bản Đồng Nai ổn định, phát triển, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực xuất bản cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác xuất bản thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là vi phạm về nội dung xuất bản phẩm, vi phạm bản quyền trong hoạt động xuất bản....

Tại văn bản, UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định; Công an tỉnh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trong công tác xuất bản trên địa bàn tỉnh.             

      T.H 

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai