Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Một cửa điện tử
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin chỉ đạo điều hành
Tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022
Cập nhật 05/04/2022 08:37 Xem với cỡ chữ

Ngày 31/3/2022, Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-BCĐ về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022.

Kế hoạch đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện trong năm 2022 như: nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm; đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức nắm tình hình, tiếp tục triển khai, phối hợp thực hiện quyết liêt, hiệu quả các phương án của Bộ Công an về bảo đảm an ninh, trật tự trong và sau đại dịch Covid-19; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Nâng cao tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tốc theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC ngày 29/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2017/ TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, nhất là thường xuyên thanh tra, kiểm tra phòng ngừa các trường hợp bức cung, dùng nhục hình, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội…; tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội lồng ghép với nhiệm vụ xây dựng xã điiển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị, tạo chuyển biến từ cơ sở và rút kinh nghiệm nhân rộng sang các địa bàn khác; thực hiện có hiệu quả các Quy chế, Chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm đã ký kết giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị. tổ chức triển khai các hoạt động phối hợp phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý cho công tác phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực; tiếp tục quan tâm đầu tư trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho Công an cấp xã, cấp huyện. Chủ động, tích cực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, trang bị phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống tội phạm; tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với cảnh sát, nội vụ các nước và các tổ chức quốc tế về phòng, chống tội phạm, nhất là với Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế, Hiệp hội Cảnh sát các nước Đông Nam Á, các nước láng giềng, thường xuyên giữ mối quan hệ công tác tốt đối với tổ chức Interpol Việt Nam nhằm tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp đấu tranh chuyên án, truy nã, dẫn độ tội phạm…

Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh và UBND các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa (chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã) tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm; thông tin về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa; tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm.

ND

kh40.pdfkh40.pdf

CÁC TIN KHÁC
» Tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (23/06/2022 11:13)
» Tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (22/06/2022 10:53)
» Tuyên truyền về Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 (21/06/2022 10:25)
» Thông tin, tuyên truyền về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. (19/06/2022 11:34)
» Triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (14/06/2022 23:57)
» Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 (14/06/2022 23:10)
» Khẩn trương triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh (14/06/2022 21:28)
» Thông tin, tuyên truyền Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (13/06/2022 16:03)
» Kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng thần (13/06/2022 14:26)
» Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật (10/06/2022 15:42)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai