Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Chi thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Cập nhật 15/04/2022 10:02 Xem với cỡ chữ
Thiên tai tiếp tục diễn biến khó lường trong những năm qua, hiện tượng bão chồng bão, lũ chồng lũ, lũ quét, sạt lở đất liên tục xảy ra đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các địa phương. Trong bối cảnh đó, dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Để chủ động phòng, chống, ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thiên tai trong năm 2022, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra song hành với việc triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị toàn ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm sau:

Xây dựng và tổ chức triển khai phương án PCTT&TKCN năm 2022 sát với tình hình thực tế. Đặc biệt chú trọng đến những trường hợp thiên tai xảy ra bất thường với cường độ mạnh ngoài dự báo hay siêu bão, lũ lớn, ngập sâu kéo dài nhiều ngày... Vận dụng nguyên tắc “4 tại chỗ” để dự trù lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí, đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, thành viên trong Ban chỉ huy PCTT&TKCN của đơn vị, doanh nghiệp.

Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN), ưu tiên sử dụng dịch vụ hội nghị truyền hình, các ứng dụng họp trực tuyến “Make in Vietnam” để tổ chức các cuộc họp, hội nghị trực tuyến, hội nghị kiểm tra liên quan đến công tác PCTT&TKCN.

Tổ chức nghiêm chế độ trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN, trực điều hành và trực ứng cứu thông tin trong mùa mưa bão năm 2022. Theo dõi sát diễn biến của thiên tai, tiếp nhận kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho cộng đồng triển khai thực hiện pháp luật về PCTT, TKCN. Nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình thiên tai, biện pháp phòng tránh; phổ biến kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống các loại hình thiên tai đến mọi tầng lớp nhân dân.

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông

Triển khai, diễn tập công tác PCTT, đảm bảo thông tin liên lạc trong năm 2022 với quy mô, thời điểm phù hợp với yêu cầu an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Triển khai phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với tình huống bão mạnh, siêu bão, lũ lớn phù hợp với tình hình thực tiễn năm 2022.

Chỉ đạo các đơn vị thành viên, chi nhánh tại các tỉnh/thành phố đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành PCTT&TKCN của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp tại địa phương; tăng cường trang bị hệ thống thông tin liên lạc tại các địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành PCTT.

Tiếp tục thực hiện ngầm hóa mạng ngoại vi cáp viễn thông; nâng tầng, kiên cố hóa nhà trạm, phòng máy, cột ăng ten, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định. Tại các khu vực trọng điểm thường xuyên xảy ra thiên tai, ưu tiên đầu tư nâng cấp trạm thu phát sóng vô tuyến kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp IV. Báo cáo danh sách các trạm thu phát sóng di động kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp IV về Cục Viễn thông hàng Quý (yêu cầu báo cáo trước ngày mùng 10 tháng đầu tiên của Quý tiếp theo).

Tăng cường năng lực mạng thông tin di động phục vụ công tác PCTT&TKCN; kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng trang thiết bị thông tin liên lạc, phương tiện và các thiết bị dự phòng sẵn sàng phục vụ đảm bảo thông tin liên lạc cho công tác chỉ đạo điều hành PCTT&TKCN.

Xây dựng phương án chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng tại những vùng trọng điểm thường xuyên xảy ra thiên tai.

Xây dựng phương án sẵn sàng chuyển vùng dịch vụ di động tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai khi có yêu cầu; trước mỗi cơn bão lớn, lập danh sách các thuê bao trong khu vực có thể bị ảnh hưởng để sẵn sàng tổ chức nhắn tin khi có yêu cầu.

Trong quá trình tổ chức ứng cứu, khôi phục thông tin do thiên tai gây ra, các doanh nghiệp đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của cán bộ, nhân viên tại hiện trường và trang thiết bị kèm theo.

Các Sở Thông tin và Truyền thông

Làm tốt vai trò chủ trì, điều phối doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai cho các cấp chính quyền và đoàn công tác của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai khi có thiên tai; chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn triển khai các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương.

Phối hợp với Cục Thông tin cơ sở và các Báo, Đài ở địa phương để tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của nhân dân đối với công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; phối hợp với Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ đội Biên phòng để hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký, đăng kiểm và sử dụng tần số, thiết bị thu phát vô tuyến điện đối với các phương tiện nghề cá.

Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn điều động sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc, đặc biệt là các thiết bị thuộc mạng thông tin chuyên dùng trong phòng chống thiên tai, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan các cấp tại địa phương.

Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn và các đơn vị liên quan xác định vị trí lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây khi có yêu cầu từ Cục Thông tin cơ sở trên các trạm thu phát sóng vô tuyến đảm bảo chịu được rủi ro thiên tai cấp IV của doanh nghiệp.

Xây dựng phương án thông tin, thông báo các vị trí có sóng điện thoại, điện (trong khu vực phát sóng của trạm thu phát sóng di động kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp IV) để người dân có nhu cầu có thể sạc pin điện thoại khi điện lưới bị mất.

Nội dung Chỉ Thị: 02CT.PDF02CT.PDF
​KN 

CÁC TIN KHÁC
» Phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia” (25/05/2022 08:04)
» Phê duyệt Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 (11/05/2022 08:53)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Phát hiện và phản ứng sự cố an toàn thông tin trên thiết bị đầu cuối (27/04/2022 10:05)
» Quyết định về Ngày Chuyển đổi số quốc gia (23/04/2022 09:55)
» Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai (14/04/2022 14:48)
» Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (01/04/2022 10:27)
» Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích (23/03/2022 10:46)
» UBND tỉnh ban hành Quy định về mức chi trả nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (03/03/2022 16:10)
» Bộ TT&TT ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ 6G (22/02/2022 21:36)
» Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số (17/02/2022 13:37)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai