Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Một cửa điện tử
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Bộ TTTT ban hành Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs)
Cập nhật 10/06/2022 09:56 Xem với cỡ chữ
 

​Bộ TTTT ban hành Quyết định số 1051/QĐ-BTTTT ban hành Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs).

Tài liệu Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng MOOCs được ban hành để hướng dẫn việc xây dựng, đánh giá, lựa chọn Nền tảng MOOCs thuộc Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng, triển khai Nền tảng MOOCs chủ động xem xét, áp dụng.

Các yêu cầu cơ bản, ở mức tối thiểu đối với Nền tảng MOOCs gồm:

Yêu cầu chung: Đảm bảo không vi phạm các quy định về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan theo Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009; Đảm bảo tính mở của khóa học: Cho phép truy cập khóa học miễn phí, bất kỳ ai có kết nối internet đều có thể truy cập; Đáp ứng số lượng lớn học viên. Dễ dàng tìm thấy khóa học: Người sử dụng dễ dàng tìm được khóa học sau tối đa 03 lần bấm chuột từ trang chủ của website; dễ dàng tìm được khóa học bằng các công cụ tìm kiếm phổ biến; Khóa học có thời gian bắt đầu và kết thúc cụ thể; Sẵn sàng hỗ trợ địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6; Hỗ trợ tổ chức các khóa học đáp ứng đầy đủ nội dung và nghiệp vụ đào tạo; Có thể được xem xét, chứng nhận hoàn thành khóa học tương đương với một khóa học tổ chức theo kiểu truyền thống; Tuân thủ các quy định về chuẩn nội dung web theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nền tảng phải phù hợp với Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng và Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT về việc Quy định về quản lý về tổ chức dạy học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Yêu cầu về chức năng; Yêu cầu về hiệu năng; Yêu cầu an toàn thông tin mạng; Yêu cầu về tính năng kỹ thuật khác; Yêu cầu về tài liệu, bài giảng điện tử.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/6/2022.

Quyết định: QĐ1051.BTTTTT.2022.PDFQĐ1051.BTTTTT.2022.PDF
KN 
CÁC TIN KHÁC
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng Nền tảng bản đồ số quốc gia (27/06/2022 13:42)
» Chính phủ ban hành Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng (27/06/2022 09:26)
» Quyết định Công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí TT và TT của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 (23/06/2022 08:19)
» Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông. (23/06/2022 07:54)
» Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông. (23/06/2022 07:43)
» Quyết định phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030. (19/06/2022 12:08)
» 5 Luật mới được Quốc hội thông qua (16/06/2022 14:21)
» ​Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1014/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án Bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025. (14/06/2022 16:11)
» Quyết định ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính năm 2022. (11/06/2022 19:48)
» Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (09/06/2022 14:41)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai