Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin chỉ đạo điều hành
Kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng thần
Cập nhật 13/06/2022 14:26 Xem với cỡ chữ

Ngày 27/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 645/QĐ-TTg về Kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng thần.

Kế hoạch đã đặt ra các mục tiêu cụ thể để thực hiện như: tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cơ quan, tổ chức và người dân, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữ bộ, ngành trung ương và địa phương trong tổ chức thực hiện các giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả động đất, sóng thần; hoàn thiện hệ thống kế hoạch quốc gia ứng phó các loại hình sự cố, thiên tai, thảm họa cơ bản, làm cơ sở cho địa phương triển khai thực hiện; nâng cao năng lực giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ cập kiến thức cho người dân, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất và sóng thần.

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cơ quan, tổ chức và người dân trong thực hiện các giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả động đất, sóng thần, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị UBND các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa tuyên truyền, phổ biến một số nội dung chủ yếu như sau:

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác ứng phó thảm họa động đất, sóng thần; tuyên truyền về Quyết định 645/QĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ;

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân về ứng phó thảm họa động đất, sóng thần và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ;

Tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng, chống và ứng phó trước các tình huống của thiên tai cho người dân được biết; tuyên truyền, hướng dẫn và huy động người dân trực tiếp tham gia vào các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

Đồng thời, Sở yêu cầu các đơn vị tuyên truyền biểu dương, nhân rộng những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả về công tác phòng chống thiên tai.

​ND

qd 645.pdfqd 645.pdf

 

 

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai