Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin, tuyên truyền Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Cập nhật 13/06/2022 16:03 Xem với cỡ chữ

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản gửi các cơ quan báo chí, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Biên Hòa và Long Khánh (chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã) về việc thông tin, tuyên truyền Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, ngày 09/6/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1498/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”.

Chương trình hành động được xây dựng nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa "xây" và "chống", xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và Long Khánh (chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã) phối hợp thông tin, phổ biến các nội dung liên quan đến tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để các tầng lớp Nhân dân nắm và tham gia giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái để xử lý nghiêm minh. Ngoài ra, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh cần thông tin định hướng tư tưởng, nhất là những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

 QD 1498.pdfQD 1498.pdf 

T.H

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai