Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin chỉ đạo điều hành
Khẩn trương triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh
Cập nhật 14/06/2022 21:28 Xem với cỡ chữ

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 08/6/2022 về việc tổ chức triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng tại các huyện, thành phố trên đ​ịa bàn tỉnh Đồng Nai. Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 1357/STTTT-CNTTVT ngày 09/6/2022 đề nghị UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc 100% UBND cấp xã thực hiện thành lập và ban hành quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã (đối với Trường hợp không thành lập Tổ công nghệ số cấp xã); Tổ công nghệ số cộng đồng cấp ấp/khu phố theo nội dung và thành phần nêu tại mục II của Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh hoàn thành trong Quý III/2022. Đồng thời tổng hợp gửi kết quả thực hiện bao gồm các Quyết định đã ban hành Ban chỉ đạo và Tổng công nghệ số cộng đồng về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Tạo lập nhóm trên mạng xã hội (Zalo, Viber, …) do Phòng VHTT chủ trì bao gồm các thành viên của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương phục vụ cho việc chia sẻ, trao đổi thông tin kịp thời về hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và quốc gia phục vụ công tác chuyên môn.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Ông Hồ Nhật Dương Hiếu - Phòng Công nghệ thông tin và Viễn thông (ĐT: 0912178394) để kịp thời hỗ trợ, phối hợp thực hiện.

4. Định kỳ quý (ngày cuối của Quý), các địa phương (đầu mối là Phòng VHTT) tổng hợp, gửi báo cáo kết quả triển khai liên quan đến Tổ công nghệ số cộng đồng (nêu rõ tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc) về cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đính kèm: 130-KH-UBND.pdf130-KH-UBND.pdf

Duong Hiếu

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai