Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động Đảng
Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022
Cập nhật 28/06/2022 15:39 Xem với cỡ chữ

Chiều qua, ngày 27/6/2022, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.​​   

Tới dự Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. Đồng chí Giang Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy và các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Sở chủ trì hội nghị.

 Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, chỉ đạo toàn diện các mặt về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh của cơ quan, đơn vị; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; công tác dân vận và hoạt động các đoàn thể; công tác giám sát đảng.

hoi nghi dang vien 6t 2022.jpg
Đồng chí Võ Hoàng Khai - thay mặt Đảng ủy báo cáo kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022

Qua đó, công tác chuyên môn được đảm bảo triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng. Nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp được triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên. 83,9% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập trực tiếp chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới" và Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diến biến", "tự chuyển hóa".

6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã kiện toàn cấp ủy 02 chi bộ trực thuộc; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; kết nạp 01 đảng viên mới; khen thưởng 05 đảng viên được đánh giá, xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2021; cử 02 đảng viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, 07 đảng viên tham dự lớp bồi dưỡng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, 02 đảng viên dự lớp bồi dưỡng công tác tổ chức, xây dựng đảng; thực hiện chuyển đảng cho 04 đảng viên... Công tác giám sát đảng được thường xuyên thực hiện. Công tác dân vận chính quyền và hoạt động của các tổ chức đoàn thể được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo. Đoàn Thanh niên đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2024...​

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Sở cũng còn có mặt hạn chế: việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ trực thuộc chưa thường xuyên, thường dồn vào cuối năm; hạn chế trong nêu gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ chí Minh chưa được khắc phục.

6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Sở lãnh đạo tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2023-2025; thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2022 kết hợp với đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp và việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

hoi nghi dang vien 6t 2022_2.jpg
Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận việc thực hiện các văn bản của Đảng cấp trên trên về đại hội chi bộ trực thuộc; việc tổ chức sinh hoạt chuyển đề; công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch trên không gian mạng.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Dũng, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, ghi nhận những kết quả Đảng bộ Sở đã đạt được trong 6 tháng qua, đồng thời trao đổi thêm những nội dung có liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ trực thuộc.

hoi nghi dang vien 6t 2022_3.jpg
Đồng chí Đinh Văn Dũng, Ủy viên BCH, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị


TN

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai