Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin trong ngành
Giới thiệu tham gia Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2022
Cập nhật 11/07/2022 16:40 Xem với cỡ chữ
Ngày 22/6/2022 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ họp báo công bố, phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam” năm 2022. Ban Tổ chức sẽ nhận hồ sơ tham gia từ ngày 22/6 đến hết ngày 22/9/2022 theo hình thức trực tuyến tại website: http://giaithuong.makeinvietnam.mic.gov.vn.
hinh3.jpg


​Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” là Giải thưởng chính thức trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT), được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xét và trao tặng hàng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam, giải các bài toán Việt Nam và thời đại.

Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2022 nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân và doanh nghiệp lên môi trường số, góp phần thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

Để Giải thưởng có thể lựa chọn, tôn vinh được Sản phẩm công nghệ số xuất sắc nhất, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức truyền thông rộng rãi và kêu gọi, giới thiệu các doanh nghiệp có sản phẩm công nghệ số đăng ký tham gia Giải th​ưởng (Thư mời cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tham gia Giải thưởng gửi kèm theo), thông tin cụ thể:

1. Tên Giải thưởng: Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2022.

2. Đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

3. Thời gian

- Họp báo công bố, phát động Giải thưởng: Tháng 6/2022.

- Thời gian nhận đăng ký hồ sơ tham gia Giải thưởng: Từ ngày 22/6/2022 đến hết ngày 22/9/2022.

- Lễ công bố và trao Giải thưởng dự kiến tổ chức: Tháng 12/2022 tại Hà Nội.

4. Mục đích, ý nghĩa

- Tôn vinh các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam xuất sắc, có số lượng người sử dụng lớn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận được nhiều dịch vụ, tiện ích của chuyển đổi số.

- Thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo và sản xuất các sản phẩm công nghệ số mới.

- Tuyên truyền, phổ biến, thúc đẩy chủ trương phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quảng bá các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam tới thị trường trong nước và ra thị trường nước ngoài.

- Góp phần xây dựng Thương hiệu quốc gia, sản phẩm Chất lượng quốc gia cho các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam.

5. Đối tượng tham gia

- Doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần) và đơn vị, tổ chức sự nghiệp (sau đây gọi tắt là Đơn vị tham gia) có các sản phẩm công nghệ số được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam và đã được đưa vào ứng dụng thực tế.

- Đối với Hạng mục Giải thưởng Sản phẩm số tiềm năng: Chỉ áp dụng đối với các Đơn vị tham gia là các tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

6. Giải thưởng

6.1. Hạng mục Giải thưởng

a) Sản phẩm số xuất sắc cho chính phủ số;

b) Sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số;

c) Sản phẩm số xuất sắc cho xã hội số;

d) Sản phẩm số tiềm năng.

Trong đó:

- Phạm vi của sản phẩm số cho chính phủ số gồm: Hạ tầng và ứng dụng cho cơ quan nhà nước phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác chỉ đạo, điều hành…

- Phạm vi của sản phẩm số cho kinh tế số gồm: Du lịch, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, công nghiệp, ngân hàng, bảo hiểm, tài chính, năng lượng…

- Phạm vi của sản phẩm số cho xã hội số gồm: Thu hẹp khoảng cách số, y tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp…

6.2. Cơ cấu Giải thưởng

Mỗi Hạng mục Giải thưởng sẽ có cơ cấu gồm: 

a) 01 Giải Vàng;

b) 01 Giải Bạc;

c) 01 Giải Đồng;

d) Top 10.

7. Quyền lợi và trách nhiệm của các Đơn vị tham gia Giải thưởng

- Đơn vị tham gia đạt Giải Vàng, Bạc, Đồng được nhận Cúp, Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng. Đơn vị tham gia đạt Top 10 được nhận Giấy chứng nhận Giải thưởng.

- Đơn vị tham gia đạt Giải Vàng được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị tham gia đạt giải được:

+ Khai thác thương mại biểu tượng (Logo) Make in Viet Nam đi cùng sản phẩm công nghệ số được công nhận danh hiệu trong các hoạt động kinh doanh, tiếp thị;

+ Đề cử đại diện cho ngành CNTT-TT tham gia các cuộc thi và Giải thưởng chuyên ngành cấp quốc gia và quốc tế;

+ Bộ Thông tin và Truyền thông và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và tư vấn hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm;

+ Quảng bá sản phẩm công nghệ số trên phương tiện thông tin đại chúng của Bộ Thông tin và Truyền thông và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; được giới thiệu sản phẩm công nghệ số đoạt giải đến các cơ quan nhà nước tham khảo lựa chọn nhằm phục vụ chuyển đổi số;

+ Ưu tiên xem xét đưa vào Danh mục sản phẩm, dịch vụ CNTT được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm trong cơ quan nhà nước; Danh sách các dự án tiềm năng kêu gọi đầu tư;

+ Ưu tiên hỗ trợ xem xét, đánh giá, công bố nền tảng số quốc gia;

+ Hỗ trợ xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp;

+ Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức gặp mặt để trao đổi, tham vấn, phản biện về các cơ chế, chính sách, chiến lược, chương trình phát triển của ngành và định hướng phát triển sản phẩm công nghệ số của doanh nghiệp.

- Các Đơn vị tham gia hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chính xác, trung thực, khách quan của những thông tin, số liệu khai báo trong hồ sơ của mình. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, công bố những trường hợp cố ý làm sai lệch các thông tin, số liệu trong hồ sơ và thu hồi Giải thưởng (nếu đã trao).

- Những thông tin, số liệu trong Hồ sơ tham gia Giải thưởng được bảo mật, trừ trường hợp có quy định khác.

8. Tiêu chí đánh giá và cơ cấu điểm

8.1. Tiêu chí đánh giá

hinh2.jpg 
 

8.2. Tiêu chí chi tiết để đánh giá sản phẩm tham dự giải thưởng theo từng Hạng mục được quy định tại Phụ lục của Quy chế này.

9. Trình tự và hồ sơ tham gia Giải thưởng

9.1. Trình tự tham gia Giải thưởng

Đơn vị tham gia Giải thưởng có thể lựa chọn một trong hai cách thức sau:

Cách 1:

- Đăng ký sơ bộ tham gia Giải thưởng từ ngày 22/6 đến 21/7/2022.

- Hoàn thiện và gửi hồ sơ từ ngày 22/7 đến hết ngày 22/9/2022.

Cơ quan thường trực hỗ trợ, hướng dẫn Đơn vị tham gia Giải thưởng hoàn thiện hồ sơ.

Cách 2:

- Gửi hồ sơ từ ngày 22/6 đến hết ngày 22/9/2022.

Hình thức: Gửi hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Giải thưởng: giaithuong.makeinvietnam.mic.gov.vn.

9.2. Thông tin đăng ký sơ bộ và Hồ sơ tham gia Giải thưởng

a) Thông tin đăng ký sơ bộ tham gia Giải thưởng bao gồm:

- Tên tổ chức, doanh nghiệp, thông tin liên hệ.

- Tên Sản phẩm, Hạng mục dự thi.

- Mô tả sơ bộ về sản phẩm: Bài toán giải quyết, thị trường, chức năng, tính năng sản phẩm.  

b) Hồ sơ tham gia Giải thưởng bao gồm:

- Thông tin của Đơn vị tham gia.

- Mô tả sản phẩm công nghệ số tham dự Giải thưởng.

- Bản kê khai thông tin, số liệu theo các tiêu chí của Hạng mục Giải thưởng tương ứng và các văn bản, tài liệu chứng minh cho các thông tin, số liệu đó.

- Bản cam kết về sự chính xác, trung thực, khách quan của những thông tin, số liệu trong hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng của doanh nghiệp.

- Bản cam kết về quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền đối với sản phẩm (kèm theo bản sao Giấy chứng nhận sở hữu trí tuệ nếu có).

10. Quy trình xét và trao tặng Giải thưởng

10.1. Giai đoạn sơ tuyển tham dự Giải thưởng

Cơ quan thường trực rà soát, lựa chọn những hồ sơ đạt tiêu chí quy định tại mục 5 và mục 8.1 của Quy chế này, báo cáo Hội đồng Giám khảo và Ban Tổ chức xem xét, phê duyệt Danh sách hồ sơ đạt tiêu chí qua vòng sơ tuyển theo quy định.

10.2. Giai đoạn sơ khảo

- Các Tiểu ban của Hội đồng Giám khảo tổ chức chấm điểm các hồ sơ đạt tiêu chí qua giai đoạn sơ tuyển, lựa chọn 12 hồ sơ có số điểm cao nhất của mỗi Hạng mục.

- Các Đơn vị tham gia có hồ sơ thuộc nhóm 12 hồ sơ đạt số điểm cao nhất của mỗi Hạng mục sẽ thuyết trình, bảo vệ trước các Tiểu ban tương ứng (theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến) để các Tiểu ban đánh giá, lựa chọn Top 10 hồ sơ theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp của mỗi Hạng mục, đề cử vào vòng chung khảo.

- Trong quá trình đánh giá, lựa chọn 12 hồ sơ có số điểm cao nhất của mỗi Hạng mục, các Tiểu ban có thể tham khảo ý kiến đánh giá bổ sung của các đơn vị sử dụng sản phẩm là các Bộ, ngành, địa phương, Hội, Hiệp hội có liên quan.

10.3. Giai đoạn chung khảo

Căn cứ vào Danh sách đề cử của các Tiểu ban, Hội đồng Giám khảo tổ chức các phiên họp để đánh giá, lựa chọn Top 10 và các giải Vàng, Bạc, Đồng cho mỗi Hạng mục Giải thưởng.

10.4. Công nhận kết quả

- Chủ tịch Hội đồng Giám khảo gửi Danh sách đề cử cho Top 10 và các giải Vàng, Bạc, Đồng của mỗi Hạng mục Giải thưởng đến Cơ quan thường trực.

- Cơ quan thường trực tổng hợp và trình Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng xem xét và ban hành Quyết định công nhận và trao Giải thưởng.

- Cơ quan thường trực giải thưởng:

Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Địa chỉ:Tầng 4, Nhà B, trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hotline hỗ trợ, hướng dẫn: 089 899 5599

Email: makeinvietnam@mic.gov.vn.

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng và kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị và địa phương: phối hợp, giới thiệu doanh nghiệp trong lĩnh vực  quản lý nhà nước hoặc trên địa bàn của địa phương mình tham gia Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2022.

Đính kèm: Thư mời tham gia giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2022. THU MOI THAM GIA.DOCXTHU MOI THAM GIA.DOCX

HTH

CÁC TIN KHÁC
» Bộ TT&TT tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp (05/08/2022 10:06)
» Triển khai Kế hoạch hợp tác với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh tuyên truyền về Đồng Nai. (28/07/2022 13:26)
» Nhận diện "báo hóa" tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội (25/07/2022 09:49)
» Hội nghị sơ kết công tác ngành Thông tin - Truyền thông và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 6 tháng đầu năm 2022 (22/07/2022 08:42)
» Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022. (14/07/2022 14:42)
» Hội nghị giao ban công tác báo chí – xuất bản quý II và định hướng công tác tuyên truyền quý III năm 2022. (07/07/2022 08:46)
» HĐND tỉnh tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh. (30/06/2022 14:12)
» Họp báo công bố số liệu thống kê tình hình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022. (30/06/2022 14:08)
» Nhiều tác phẩm báo chí đạt giải cao tại Giải báo chí Ngòi viết vàng Đồng Nai năm 2021 và 2022 (23/06/2022 16:17)
» Tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022. (23/06/2022 14:44)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai