Bộ Y tế đề nghị người dân: Đeo khẩu trang. Sát khuẩn tay. Cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Giữ khoảng cách khi ra khỏi nhà
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Quyết định ban hành Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025.
Cập nhật 03/08/2022 15:34 Xem với cỡ chữ

Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND về Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, Quyết định này quy định về các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều, chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025 và cáp dụng cho các hộ gia đình, các cơ quân, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan tham gia công tác giảm nghèo và an sinh xã hội.

Về tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

- Tiêu chí thu nhập

+ Đối với khu vực nông thôn: 2.000.000 đồng/ người/ tháng.

+ Đối với khu vực thành thị: 2.500.000 đồng/ người/ tháng.

- Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản: các tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản áp dụng thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chinh phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

- Dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và ngưỡng thiếu hụt quy định tại phụ lục kèm theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CƠP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

Về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mưc sống trung bình của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025

- Chuẩn hộ nghèo

+ Khu vực nông thôn: là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 02 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vị xã hội cơ bản trở lên

+ Khu vực thành thị: là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 02 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên

- Chuẩn hộ cận nghèo

+ Khu vực nông thôn: là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 02 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vị xã hội cơ bản.

+ Khu vực thành thị: là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 02 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

- Chuẩn hộ có mức sống trung bình

+ Khu vực nông thôn: là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

+ Khu vực thành thị: là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2.500.000 đồng đến 3.750.000 đồng

Tại Quyết định UBND tỉnh giao trách nhiệm các Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh các chương trình, giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giao đoạn 2022-2025.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2022.

QD chuan ngheo da chieu.pdfQD chuan ngheo da chieu.pdf 

 

T.H 

CÁC TIN KHÁC
» Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 (05/08/2022 08:40)
» Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông (27/07/2022 08:23)
» Thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện Nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (26/07/2022 14:17)
» Thông tư hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (26/07/2022 09:14)
» Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu (25/07/2022 09:10)
» Quyết định giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2022 (25/07/2022 06:56)
» Quyết định giải thể Hội đồng Tư vấn xuất bản tỉnh Đồng Nai. (18/07/2022 15:49)
» Thông tư hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 (13/07/2022 07:29)
» Thông tư sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2022. (11/07/2022 16:07)
» Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin (08/07/2022 15:32)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai