Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Hoạt động chuyên ngành
Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động bưu chính
Cập nhật 12/08/2022 20:47 Xem với cỡ chữ

Thc hin Kế hoch thanh tra, kim tra năm 2022 đã được Giám đốc S Thông tin và Truyn thông tnh Đồng Nai phê duyt ti Quyết định s 187/QĐ-STTTT ngày 03/12/2021. Ngày 12/8/2022, Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định số 114/QĐ-STTTT ngày 08/8/2022 của Giám đốc Sở về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động bưu chính tại Chi nhánh Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm tại Đồng Nai.

dtt.jpg
 

Hình ảnh Đoàn thanh tra tại Chi nhánh Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm 

Thời hạn thanh tra: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Nội dung thanh tra: thanh tra việc chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh, điều kiện hoạt động; việc cung ứng dịch vụ, việc chấp hành quy định về giá cước, chất lượng và bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ; công tác giải quyết khiếu nại, bồi thường thiệt hại cho khách hàng và việc chấp hành chế độ báo cáo dịch vụ bưu chính tại Chi nhánh Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm tại Đồng Nai.

Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm kiểm tra. Khi cần thiết, Đoàn thanh tra sẽ xem xét số liệu trước và sau thời kỳ thanh tra.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giám sát hoạt động của đoàn thanh tra.
TC
CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai