Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
An toàn thông tin mạng
Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 31/08/2022 13:40 Xem với cỡ chữ

Ngày 25/8/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 4388/BTTTT-CATTT về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9. Theo đó, nhằm phòng, chống nguy cơ mất an toàn thông tin mạng xảy ra trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.

Thực hiện nội dung chỉ đạo trên của Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngày 30/8/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 2147/STTTT-CNTTVT đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, cụ thể:

1. Đề nghị rà soát và cho dừng hệ thống thông tin trong trường hợp chưa bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật (Hệ thống chưa được phê duyệt và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ).

2. Tổ chức giám sát, bảo vệ Hệ thống thông tin. Phân công lực lượng tại chỗ triển khai trực giám sát, bảo đảm an toàn thông tin mạng 24/7. Yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng (nếu có) củng cố và ưu tiên nguồn lực cho nhiệm vụ giám sát và bảo vệ các Hệ thống thông tin.

3. Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông báo sự cố; tất cả các trường hợp sự cố xảy ra cần phải báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Công nghệ thông tinh tỉnh - Sở Thông tin và Truyền thông, số điện thoại: 0251.381.0899, 02513.827.555, email: attt@dongnai.gov.vn) chậm nhất 05 ngày kể từ khi phát hiện sự cố để báo cáo Cục An toàn thông tin theo dõi, quản lý và điều phối.

4. Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet; Các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số:

a) Bố trí nguồn lực thực hiện trực giám sát, hỗ trợ và khắc phục sự cố bảo đảm hạ tầng viễn thông, internet an toàn, thông suốt.

b) Triển khai các biện pháp kỹ thuật ở mức cao nhất nhằm phát hiện, chặn lọc, ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật trên hệ thống thông tin, hạ tầng mạng lưới thuộc phạm vi quản lý.

c) Thực hiện nghiêm và kịp thời các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

5. Chủ động tổ chức hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thuộc phạm vi quản lý nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng.

6. Cử đầu mối tiếp nhận thông tin với Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong trường hợp cần hỗ trợ giám sát, xử lý, ứng cứu sự cố đề nghị liên hệ với Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông thông qua các đầu mối: Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), điện thoại 024.3640.4421 hoặc số điện thoại trực đường dây nóng ứng cứu sự cố 086.9100.317, thư điện tử: ir@vncert.vn.

Tải hướng dẫn tại đây: STTTT2147_Tang cuong ATTT dip Le 02092022.pdfSTTTT2147_Tang cuong ATTT dip Le 02092022.pdf
TVT.​
CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai