Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Tin trong ngành
Triển khai thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam.
Cập nhật 30/11/2022 13:09 Xem với cỡ chữ

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam.

Theo đó, để triển khai thực hiện thống nhất Quyết định 1079/QĐ-TTg, các bộ, ngành, địa phương phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể:

Tuyên truyền, phổ biến Quyết định 1079/QĐ-TTg và thông tin phục vụ việc triển khai Đề án, trong đó Bộ TT&TT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp bộ, ban, ngành liên quan và các cơ quan báo chí, xuất bản tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Quyết định 1079/QĐ-TTg; chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn báo chí nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về quyền con người; phản bác các luận điệu lợi dụng vấn đề quyền con người để xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phổ biến nội dung Quyết định 1079/QĐ-TTg tới các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý bằng hình thức phù hợp; tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ tại Đề án trong hoạt động thông tin đối ngoại tại địa phương.

Hoàn thiện cơ chế, hệ thống văn bản hướng dẫn quản lý Đề án thông qua việc xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án; xây dựng và thực hiện cơ chế liên ngành trong chỉ đạo, triển khai kế hoạch truyền thông, thông tin đối ngoại về công tác quyền con người; xây dựng văn bản quy định chế độ lưu trữ sản phẩm truyền thông sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp cho các nhiệm vụ thuộc Quyết định 1079/QĐ-TTg; nghiên cứu xây dựng kỹ thuật, quy trình khai thác, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu truyền thông về quyền con người...

Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông về quyền con người cho các lực lượng truyền thông cho cán bộ của các bộ, ngành. Riêng UBND các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp Bộ TTTT, Bộ Công an triển khai Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác quyền con người định kỳ hằng tháng; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông về quyền con người cho các lực lượng tham gia công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, thành phố, ưu tiên phóng viên, biên tập viên báo chí, xuất bản; các lực lượng làm công tác nhân quyền, truyền thông các cấp, nhất là cấp địa phương, cơ sở; đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tuyên truyền viên là cán bộ các tổ chức đoàn thể.

Tổ chức sản xuất, đăng phát các sản phẩm truyền thông về quyền con người bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài, trong đó ưu tiên các ấn phẩm xuất bản về quyền con người; phóng sự phát thanh, kịch truyền thanh, tiểu phẩm, video; triển lãm tranh, ảnh tư liệu, tranh cổ động về quyền con người....

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh chương trình Hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại về quyền con người; tổ chức các giải thưởng truyền thông về quyền con người và thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới trong các hoạt động truyền thông về quyền con người ...

Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh 

 

T.H

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai