Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Giới thiệu văn bản mới
Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 28/12/2022 09:27 Xem với cỡ chữ

Ngày 23/12/2022, UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 3577/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, v​ận hành, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai, theo đó:

Tại Điều 1 của Quy chế quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các huyện, thành phố trong đó bắt buộc áp dụng đối với chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê theo Quyết định 36/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức khác áp dụng quy chế này tại cơ quan, đơn vị mình.Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai có địa chỉ truy cập trên mạng Inernet là “https://baocao.dongnai.gov.vn”. Các cơ quan, đơn vị khi tham gia Hệ thống có trách nhiệm sau:

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chịu trách nhiệm rà soát, đăng ký biểu mẫu báo cáo theo nhu cầu của đơn vị mình quản lý gửi về Sở Thông tin và Truyền thông thiết kế lên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh.

Các cơ quan hành chính nhà nước được quyền khai thác cơ sở dữ liệu về Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai theo phân cấp quản lý và truy xuất dữ liệu trực tiếp trên Hệ thống thống tin báo cáo của tỉnh để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của đơn vị mình.

Văn phòng UBND tỉnh sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai cho việc tổng hợp, phân tích dữ liệu và dự báo tình hình, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thống kê và các đơn vị liên quan thực hiện thu thập, tổng hợp và cập nhật thông tin dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉn.

Sở Tài chính Đảm bảo kinh phí phục vụ cho việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin và duy trì hoạt động Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh giúp hệ thống hoạt động liên tục, ổn định.

Sở Nội vụ tham mưu đưa tiêu chí nhiệm vụ thực hiện báo cáo trực tuyến trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai vào nội dung đánh giá công vụ và thi đua khen thưởng hàng năm nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc báo cáo, thống kê hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục thuê dịch vụ, duy trì hoạt động Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, địa phương nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Nai; Chỉ đạo Trung tâm CNTT tỉnh quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT đảm bảo Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh vận hành an toàn, thông suốt.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đính kèm: 3577-QD-UBND-quychequanly-HTBCtinh.pdf3577-QD-UBND.pdf

Duong Hieu

CÁC TIN KHÁC
» Chỉ thị về tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (17/01/2023 13:21)
» Quyết định công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành (12/01/2023 10:04)
» Thông tư quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm (10/01/2023 14:37)
» ​Các công việc thực hiện hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (06/01/2023 15:07)
» Chỉ thị về tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm (04/01/2023 16:20)
» Những quy định đáng chú ý trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện (28/12/2022 15:10)
» Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TTTT (23/12/2022 09:36)
» ​Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (21/12/2022 15:44)
» Chỉ thị về công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (20/12/2022 14:43)
» Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin (09/12/2022 14:29)
1 - 10 Next

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai