Chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10 và Tháng 10. Tháng tiêu dùng số, người dân được miễn phí hoặc ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số
Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Gọi tự động đi liên tỉnh0
Gọi tự động đi quốc tế00
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Thông tin chỉ đạo điều hành
Triển khai Kế hoạch số 185/KH-SLĐTBXH về thực hiện công tác đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Cập nhật 30/12/2022 14:32 Xem với cỡ chữ

Ngày 21/12/2022, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 185/KH-SLĐTBXH về thực hiện công tác đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, thể hiện tính nhân văn trong chính sách của Đảng và Nhà nước góp phần phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật. Theo nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí tỉnh; UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và Long Khánh chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong hình phạt tù và nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đơn vị, các tổ chức xã hội, các cá nhân trong việc đào tạo nghề nghiệp và giải quyết việc làm, tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, góp phần phòng chống tái tồi  phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

​NTD

CÁC TIN KHÁC

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Hoàng Ngọc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai