• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
UBND tỉnh Đồng nai ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020.

20160407_144437_2.jpg

Trong thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; UBND tỉnh đã ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 1.0 đồng thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ từng bước mang lại những kết quả khả quan. Đến nay, 100% các cơ quan đơn vị đã sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành. Tỷ lệ văn bản đi/đến được xử lý trên môi trường mạng đạt trên 80%; 100% thủ tục hành chính của tỉnh được cung cấp trực tuyến mức độ 2, 410 thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 163 thủ tục được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Một số cơ sở dữ liệu quốc gia và của tỉnh đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, từng bước kết nối, chia sẻ với các hệ thống khác. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tiếp tục được cơ quan nhà nước các cấp quan tâm thực hiện cùng với tổ chức khai thác các hệ thống thông tin.

Tuy nhiên, hoạt động xây dựng các ứng dụng phục vụ Chính quyền điện tử tại địa phương còn rời rạc, chưa đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ và thực tế phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2019-2020.

Theo kế hoạch số 9769/KH-UBND, mục tiêu đến năm 2020, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng thành công Chính quyền điện tử tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020, Kế hoạch cũng nêu các chỉ tiêu cụ thể thực hiện đến năm 2020 như sau:

- Hoàn thành việc nâng cấp Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai lên phiên bản 2.0.

- Kết nối, liên thông một số hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin quốc gia.

- 100% các thủ tục hành chính của tỉnh Đồng Nai được cung cấp trên môi trường mạng ở mức độ 1, 2. Lựa chọn những thủ tục hành chính đơn giản, có tần suất hồ sơ nhiều và phục vụ chủ yếu cho doanh nghiệp để ưu tiên triển khai cung cấp ở mức độ 3 và 4. Trong đó, có 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến ở mức độ 4. Đồng thời, đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có giải pháp xác thực điện tử tập trung.

- Trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính cần trao đổi giữa các bộ phận một cửa liên thông được trao đổi qua môi trường mạng.

- 100% hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên của các cơ quan, đơn vị được áp dụng phương án bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

- 100% trang thông tin điện tử của các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội được giám sát an toàn thông tin mạng.

Cũng theo kế hoạch, các nội dung, nhiệm vụ được hoàn thành sẽ đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ về triển khai Chính quyền điện tử đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Với các mục tiêu đạt được, các cơ quan nhà nước của tỉnh sẽ đảm bảo các công cụ, phương tiện, môi trường làm việc hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; ứng dụng, khai thác tối đa lợi ích mà CNTT đem lại, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, chính trị tại tại địa phương.

 T.M.A​


Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai