• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, trang thông tin điện tử và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh

​Thực hiện Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 21/7/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh; ngày 12/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND triển khai hành động thực hiện Kế hoạch số 172-KH/TU nêu trên.

Mục đích là tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý các cơ quan báo chí nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, truyền thông phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí phát triển lành mạnh, đúng định hướng; kiên quyết, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm, nhất là, tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích và biểu hiện “thương mại hóa”, “tư nhân hóa” báo chí; tình trạng “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh…

Theo đó, có 07 nhóm nhiệm vụ được triển khai thực hiện: Tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí, đảm bảo báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng; Tham mưu việc giao nhiệm vụ, đặt hàng các cơ quan báo chí thực hiện thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh; Triển khai Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT, ngày 22/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí; Xây dựng quy chế quản lý tổ chức bộ máy, hoạt động nhân sự và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của cơ quan báo chí; Rà soát các đối tượng và tạo điều kiện để phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp với yêu cầu tác nghiệp của cơ quan báo chí; quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí; Tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và Biên Hòa tổ chức thực hiện tốt việc phát ngôn và cung cấp thông tin theo Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; Quyết định số 284/QĐ-UBND, ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, phối hợp, cung cấp, minh bạch thông tin đối với những yêu cầu cung cấp thông tin đúng quy định, đúng tôn chỉ, mục đích, bảo đảm quyền được thông tin của các cơ quan báo chí, bảo đảm các cơ quan báo chí thực hiện đúng pháp luật. 

Trong trường hợp phát hiện các biểu hiện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí (theo hướng dẫn tại Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí), kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tham mưu xử lý theo thẩm quyền. 

L.L

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai