• image01
  • image01

Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Một số kết quả nổi bật của ngành thông tin – truyền thông trong năm 2022


Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2022; Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 của tỉnh Đồng Nai và chỉ đạo của UBND tỉnh trong năm 2022, Sở TT&TT đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và đạt được mốt số kết quả nổi bật như sau:
1. Hoàn thiện cơ chế chính sách góp phần phát triển kinh tế - xã hội
Trong năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh tăng cường hoàn thiện cơ chế chính sách đối với lĩnh vực thông tin truyền thông, cụ thể ban hành 02 Nghị quyết số 05, 21 về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh  và 01 Quyết định quy định về mức chi trả nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức triển khai thực hiện 24 chương trình, kế hoạch về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, báo chí, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở… hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngành năm 2022 của Nghị quyết 05 đề ra, cụ thể:

Dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động đạt 100%.

Hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (cấp tỉnh, huyện, xã) đạt 95%.

Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt 81%.

Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên hộ gia đình đạt 80%.

Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ đến xã, phường, thị trấn đạt 100%.

Tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh đạt 85%.

2. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới

Trong năm, Sở đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 06 hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành thông tin truyền thông cho khoảng 9.000 người tham dự qua hình thức trực tiếp, trực tuyến. Trong đó, với trên 200 cán bộ là lãnh đạo của các sở, ngành, địa phương và phóng viên các cơ quan báo chí được tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin báo chí; với hơn 7.402 thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng được nâng cao kiến thức về kỹ năng số để hướng dẫn người dân áp dụng chuyển đổi số trong thực tế và trong mọi khía cạch cuộc sống và với 906 cán bộ, công chức chuyên trách công nghệ thông tin của các sở, ngành, UBND xã/phường tham gia đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về chuyển đổi số. Bên cạnh đó, phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức hội nghị quốc gia “Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng phục vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước” tỉnh Đồng Nai, với trên 500 đại biểu cán bộ, ban, ngành, tỉnh/thành phố tham dự.

3. Tăng cường hợp tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm lĩnh vực thông tin và truyền thông

Nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm lĩnh vực thông tin và truyền thông, Sở đã phối hợp cùng với Công an tỉnh thực hiện ký kết Quy chế phối hợp trong “công tác giữ gìn an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” qua đó ghi nhận công tác thực hiện Quy chế phối hợp diễn ra chặt chẽ, khoa học, sẵn sàng, chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; bảo đảm an toàn các hệ thống thông tin trọng yếu.Để tuyên truyền các hoạt động phòng, chống tội phạm, Sở đã biên soạn và in 1.560 cuốn tài liệu tuyên truyền những quy định của pháp luật về quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm cho 11 phòng VHTT các huyện, thành phố để tuyên truyền đến các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh và các tầng lớp nhân dân.

4. Thúc đẩy chuyển đổi số nhằm đổi mới hiện tại kiến tạo tương lại hướng đến xã hội số

Năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực triển khai thực hiện tương đối tốt, đặc biệt là tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/3/2022 về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở Nghị quyết đã ban hành đã tham mưu triển khai và đạt được một số kết quả như sau:

Đã phối hợp triển khai thí điểm 03 xã trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi số áp dụng mô hình trung tâm điều hành cấp xã gồm: xã Long Phước - huyện Long Thành (Viettel Đồng Nai đồng hành hỗ trợ); xã Bình Lợi - huyện Vĩnh Cửu (VNPT Đồng Nai đồng hành hỗ trợ); xã Bảo Hòa - huyện Xuân Lộc (Mobifone Đồng Nai đồng hành hỗ trợ). Nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, giúp cán bộ, người dân thuận tiện theo dõi, nắm bắt tình hình thông tin.

Hiện trên toàn tỉnh đã có 1.000 Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập từ tổ dân phố, khu phố, ấp với 6.411 thành viên tham gia.

Tổ chức các hoạt động Ngày chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia, năm 2022 với chủ đề: “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân” các hoạt động diễn ra từ ngày 01/10 đến ngày 31/10/2022.

Trên cơ sở kế hoạch số 137 về triển khai và vận hành thí điểm ứng dụng Công dân số, ứng dụng ra mắt nhằm giới thiệu, tuyên truyền và cung cấp các tiện ích của Nền tảng số - Ứng dụng “Đồng Nai CĐS” phục vụ nhu cầu người dân và doanh nghiệp với các phân hệ: Kinh tế số, Xã hội số, Chính quyền số gồm giao diện phục vụ cho người dân và giao diện phục vụ cho doanh nghiệp.

5. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong Cải các hành chính

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Đồng Nai đã và đang rất được chú trọng, qua đó tạo nên tính minh bạch và hiệu quả trong công tác cải cách hành chính:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 109 ngày 16/5/2022 về thúc đầy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó thường xuyên rà soát cung cấp 100% TTHC đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 3, 4; 30% người dân và doanh nhiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương; 30% thủ tục được số hóa kết quả giải quyết trong năm 2022. Tính đến ngày 10/12/2022, đã có 1.185 dịch vụ công mức độ 3,4 được cung cấp trên Công dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; 591 dịch vụ công được tích hợp trên trang dịch vụ công quốc gia.

Triển khai ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán viện phí tại cơ sở y tế gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai triển khai sử dụng thẻ One Card có tích hợp thông tin cá nhân bệnh nhân và mã số BHYT, tích hợp chức năng thanh toán; Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc phối hợp với các Ngân hàng triển khai thanh toán qua máy POS tại phòng bệnh và qua các ví điện tử. Hiện 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử và kê khai thuế điện tử đạt 99% so với tổng lượt hồ sơ khai thuế đã nộp; thực hiện nộp thuế điện tử đạt 99,72%; thực hiện hoàn thuế điện tử đạt 100% hồ sơ hoàn thuế GTGT xuất khẩu và đầu tư.

Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai đã triển khai Hệ thống Telehealth (khám chữa bệnh từ xa) và triển khai ứng dụng đăng ký, đặt lịch khám bệnh từ xa qua Tổng đài 19002115 hoặc website: https://bvdongnai.medpro.vn; Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh triển khai đăng ký, đặt lịch khám bệnh từ xa thông qua zalo, facebook, website, tổng đài số; Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai sử dụng tổng đài 1080 để đăng ký và đặt lịch khám; Bệnh viện Da liễu Đồng Nai sử dụng đặt lịch khám quá đường dây nóng.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 29 ngày 11/02/2022 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022. Trong năm 2022, đã triển khai thực hiện 22 chương trình kế hoạch về lĩnh vực CNTT với tổng kinh phí khoảng 26,458 tỷ, trong đó đã hoàn thành được 14/22 chương trình, kế hoạch và 08/22 chương trình, kế hoạch đang triển khai (bao gồm cả các dự án, chương trình, kế hoạch có thời gian thực hiện 02-05 năm.

Cùng với những kết quả đạt được của tỉnh, công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai thực hiện, đặc biệt là trong công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp. Trong những năm gần đây 100% hồ sơ đều được tiếp nhận trực tuyến trên 99% hồ sơ trả đúng, trước hạn, 100% người dân đánh giá mức độ rất hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính, được UBND tỉnh biểu dương và đánh giá xuất sắc trong thực hiện cải cách hành chính, đứng thứ 03/17 sở, ngành tỉnh.

6. Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng trong các hệ thống dùng chung của tỉnh

Với vai trò là đơn vị đầu mối mạng lưới ứng cứu an toàn thông tin mạng quốc gia, Sở đã tăng cường phối hợp với Cục An toàn thông tin, Trung tâm Giám sát an toàn thông tin quốc gia chia sẻ, cảnh báo về các thông báo, lỗ hỏng bảo mật, mã độc từ đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh biết. Đến nay, hầu hết các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện đã được trang bị các giải pháp an toàn thông tin như: tường lửa, phần mềm lọc thư rác, phần mềm bảo mật, diệt vi rút; 100% Hệ thống mạng của UBND các xã, phường, thị trấn cấp đã được trang bị thiết bị tường lửa. Trung tâm dữ liệu của tỉnh đã được triển khai các giải pháp an toàn thông tin hiện đại, phục vụ tốt cho quá trình vận hành, khai thác dịch vụ với các Hệ thống gồm: Hệ thống một cửa điện tử; Hệ thống dịch vụ công trực tuyến; Hệ thống đánh giá hài lòng; Hệ thống dịch vụ công. 100% cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã đã được đầu tư hoàn chỉnh Hệ thống mạng nội bộ; thiết bị phần cứng, đường Internet, mạng truyền số liệu chuyên dùng được đầu tư tương đối bài bản, đảm bảo an toàn thông tin, cơ bản đáp ứng nhu cầu xử lý nghiệp vụ của các cơ quan, cung cấp các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

7. Thực hiện giao nhiệm vụ dịch vụ xuất bản xuất bản phẩm đối với Nhà Xuất bản Đồng Nai

Với 08 đề tài, trong đó xuất bản phẩm thuộc lý luận chính trị gồm 2 đề tài (chiếm tỷ lệ 25%); xuất bản phẩm phục vụ thiếu nhi 02 đề tài (chiếm tỷ lệ 25%); xuất bản phẩm thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật 02 đề tài (chiếm tỷ lệ 25%); xuất bản phẩm thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội 01 đề tài (chiếm tỷ lệ 12,5%) và 01 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật - kinh tế (chiếm tỷ lệ 12,5%). Đây là những đề tài tiêu biểu, đáp ứng được những tiêu chí phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, xã hội trọng yếu, tuyên truyền phổ biến pháp luật, có giá trị văn hóa cộng đồng.

8. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, hợp tác với các cơ quan báo chí tuyên truyền quảng bá hình ảnh về Đồng Nai

Năm 2022, Sở TT&TT đã phối hợp với Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam và Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ (VTV9) thực hiện chương trình truyền hình “Năng động phương Nam” với 07 phóng sự được phát qua Kênh truyền hình Thông tấn – Vnews, Báo Việt Nam News – Báo in đối ngoại quốc gia, Báo điện tử VietNamplus – Báo điện tử đối ngoại quốc  gia, Báo tin tức – kênh thông tin Chính phủ, Thông tin thông tấn và 102 bài viết, phỏng vấn đăng tải trên ấn phẩm báo in, báo điện tử. Nội dung tập trung vào Đồng Nai trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Đồng Nai trong chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và Đồng Nai trong triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, đặc biệt là dự án sân bay quốc tế Long Thành.

Các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai; góp phần quan trọng trong đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch.

9. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở

Hiện có 06 đài truyền thanh cấp xã của thành phố Biên Hòa đã hoàn thành việc đầu tư theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, có khả năng giám sát và vận hành thiết bị cụm thu phát truyền thanh từ xa, tiết kiệm thời gian, nhân lực vận hành.

Hoạt động thông tin cơ sở bám sát định hướng của các cấp cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cơ bản phục vụ nhu cầu thông tin thiết yếu của người dân địa phương. Bên cạnh đó, hệ thống truyền thanh cấp xã đã đăng tải và phát 25 file do Bộ Thông tin và Truyền thông sản xuất có nội dung tuyên truyền về Chương trình sức khỏe Việt Nam, Chương trình hành động vì một quốc gia "Không còn nạn đói", Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chiến lược dân số Việt Nam; tuyên truyền các nội dung chuyên đề về phòng chống dịch Covid-19, phòng chống bệnh cúm gia cầm, phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong trường học và hành vi ứng xử trong trường học; phòng chống tác hại của thuốc lá, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, về thực hiện an toàn giao thông …

10. Tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Trong năm đã tiếp nhận 22.877 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả 980.325 kết quả thủ tục hành chính, chiếm tỷ lệ 50% so với tổng số TTHC đã giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tạo điều kiện thuận tiện và giảm thiểu thời gian đi lại của tổ chức, doanh nghiệp.

Trong năm, các doanh nghiệp bưu chính đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh bưu chính; phục vụ tốt cơ quan Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Doanh thu bưu chính ước đạt 1.270 tỷ đồng, tăng 1,35% so với năm 2021.

N.T.H

 

Liên kết webiste

Số điện thoại đặc biệt

Tên chức năngSố Điện thoại
Công an113
Cứu hỏa114
Cấp cứu y tế115
Giải đáp số ĐT nội hạt116
Đăng ký đàm thoại quốc tế110
Gọi tự động đi quốc tế00
Gọi tự động đi liên tỉnh0

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI
Chịu trách nhiệm chính: Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 3827070 - 0251. 3824841 - Fax: 0251. 3827071 - Email: stttt@dongnai.gov.vn
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai